رای مان را پس گرفتیم

 شادی پس از انتخابات در تهران -

 شادی پس از انتخابات در تهران -  شادی پس از انتخابات در تهران -  شادی پس از انتخابات در تهران -

نتیجه آرای استان قم در انتخابات ریاست جمهوری

براساس ۵۴۴ هزار و ۹۲ رای مواخذه باطله و غیرباطله:

حسن روحانی با ۲۰۱ هزار و ۶۷۷ رای

سعید جلیلی ۱۲۱ هزار و ۲۳۷ رای

محمدباقر قالیباف ۸۹ هزار و ۹۸۷ رای

علی اکبر ولایتی ۶۸ هزار و ۳۵۶ رای

محسن رضایی ۳۰ هزار و ۵۴۰ رای

سید محمدغرضی ۹ هزار و ۳۶۴ رای

صفحه اول متفاوت روزنامه کیهان پس از پیروزی حسن روحانی

تشکر سیدحسن خمینی و سیدمحمد خاتمی از عارف

سیدحسن خمینی، سیدمحمد خاتمی، موسوی‌بجنوردی، علی خاتمی و صادق خرازی با حضور در منزل عارف از اقدام اخیر وی به عنوان رفتاری ایثارگرانه یاد کردند که به گفته آن‌ها نمونه‌ای از سیاست‌ورزی اخلاق‌مدارانه است.

خاتمی و سید حسن خمینی در منزل عارف

خاتمی و سید حسن خمینی در منزل عارف

ائتلاف عارف و روحانی

341809_941IMG13115145