سه عکس، سه تمدن

اولین عکس مربوط به نروژ است و به دادگاه قاتل بیش از شصت نفر انسان بیگناه که اغلب نوجوانان نروژی بودند. قبل از شروع محاکمه قضات دادگاه با متهم دست میدهند.

دست دادن قضات نروژی با متهم به قتل دهها نوجوان (قبل از شروع محاکمه)

دست دادن قضات نروژی با متهم به قتل دهها نوجوان (قبل از شروع محاکمه)

دومین عکس مربوط است به لیبی، زمانی که قذافی دیکتاتور لیبی به دست نیروهای مخالف افتاد. به وحشیانه ترین شکل ممکن شکنجه و سپس کشته شد. این عکس دقایقی بعد از دستگیری است هنگامی که مردی تلاش میکرد تکه چوبی تیز را وارد بدن قذافی کند. در آن زمان شاید بعضی میگفتند با توجه به جنایات قذافی این وحشیگری در حق او عملی ناپسند نیست. اما غافل از اینکه وحشیگری در هر شرایطی ناپسند است… چند ماه بعد سفیر آمریکا با شرایطی نسبتا مشابه در همان لیبی کشته شد.

قذافی پس از دستگیری مورد شکنجه های غیر انسانی قرار گرفت

قذافی پس از دستگیری مورد شکنجه های غیر انسانی قرار گرفت

عکس آخر از خودمان است چند روز پیش در نیویورک، مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه مورد حمله چند تن از هموطنان قرار گرفت. فحش های بسیار رکیک دادند، به صورت او تف انداختند و او را کتک زدند. سپس در فضای مجازی منتشر کردند و بسیار هم به این وحشیگری ها افتخار کردند. این اتفاقات در خیابانی در شهر نیویورک رخ داد. اگر از ترس پلیس نبود چه تضمینی وجود دشت که همین افراد این دیپلمات را مورد شکنجه قرار نمیدادند. شکنجه از همان نوعی که با قذافی کردند از همان نوعی که در کهریزک کردند. پس به واقع چه فرقی بین ما و حکومت وحشی ما است. آیا غیر از این است که برای اصلاح، اول باید از خودمان شروع کنیم و سپس حکومت را اصلاح کنیم.

رامین مهمان پرست مورد حمله ایرانیان قرار گرفت

رامین مهمان پرست مورد حمله ایرانیان قرار گرفت

پی نوشت:

۱. ویدیو حمله به مهمان پرست

۲. لینک به ویدیوهای مربوط به قذافی

۳. لینک این مطلب در بالاترین

.

Advertisements