رفتار سوال برانگیز نیروی انتظامی

آیا با هیچ منطقی میتوان از این رفتار دفاع کرد؟

در لزوم مبارزه با اراذل و اوباش جای هیچ تردیدی نیست اما به چه قیمتی؟

به قیمت لگدمال شدن قانون و حتی انسانیت! ! !

در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:

«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.

هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟

چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟

هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟ يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش‌ را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}

………………………………………………..

زدن آدمها با دستان بسته کجایش شبیه رافت اسلامی است!

مهرورزی با لات و لوت ها آنهم از نوع نیروی انتظامی

این هم یک عکس عمودی از لطافت نقابداران سیاه پوش

همان صحنه از یک زاویه دیگر. عجب نمایشی

فرستادن مجرمین به صندوق عقب به دلیل کمبود امکانات است نه خدای نکرده قصاوت و سنگدلی

آقا بزور جاش می دیم نگران نباش!

آها… باریکلا!

دیدی جا شد!

این هم یک نمونه دیگر از مهرورزی آقایان نقابدار سیاهپوش!

………………………………

………………..

.

 


متن کامل مقاله عمادالدین باقی

اوباش ستيزي بي بنياد

هم ميهن دوشنبه7/3/1386(سرمقاله)

در چند روز گذشته شاهد موج گسترده مبارزه با بدحجابي و نيز مبارزه با اراذل و اوباش به نحوي خشن بوديم كه تصاوير هجوم‌هاي شبانه و ضرب و شتم آنان از سيماي جمهوري اسلامي كراراً پخش شده است. در اين زمينه چند ملاحظه و تامل وجود دارد:
1- پديده‌اي به نام اراذل و اوباش تازگي ندارد و نه تنها در جوامع مختلف كه در ايران پيش از انقلاب نيز وجود داشته است. چنانكه در كتاب فرادستان و فرودستان به تفصيل آمده است اساساً يكي از انگيزه‌هاي شورشگري در جامعه به ويژه در مناطق حاشيه نشين پيش از انقلاب،قدرت يابي اراذل و اوباش بود. با وجود منزوي شدن اين پديده تحت تاثير انقلاب اما در دهه نخست انقلاب باز هم از ميان نرفته بود و مديران و تحليل‌گران آن را از آثار و عوارض رژيم ستمشاهي مي‌خواندند. نكته مهم و درخور توجه در مورد مبارزه اين روزها با اراذل و اوباش اين است كه ميانگين سني آنها نشان مي‌دهد كه هعمر اكثر آنان كمتر يا برابر با عمر جمهوري اسلامي است. به عبارت ديگرآنها نه ميراث رژيم شاه كه در دامان ـ دوره ـ نظام جمهوري اسلامي پرورش يافته‌اند. پيش از انقلاب گفته مي شد يك روز راديو و تلويزيون را در اختيار روحانيون قرار دهيد تا تاثير شگرف آنها را در جلوگيري از انحرافات اجتماعي بنگريد اما در تمام 27 سال گذشته كليه عوامل اثرگذار تبليغي و ترتيبي اعم از راديو و تلويزيون، مطبوعات، كتاب، مدرسه ، دانشگاه، مسجد و منبر و در و ديوار شهر و تبليغات شهري در انحصار و كنترل حكومت بوده است لذا مطلوب است به جاي اكتفا به اوباش‌ستيزي به اين پرسش پاسخ دهيم كه نقش ما و قصور يا تقصير مديريت جامعه در بروز اين ناهنجاري‌ها چه بوده است؟ آنچه مسلم است اينكه اين افراد مجرم با لفطره نبوده و از كودكي و نوزادي در شمار بزهكاران قرار نداشتند و در يك فرايند ترتيبي و تحت تاثير خانواده و محيط به اين شخصيت اكتسابي دست يافته‌اند. لذا آنها پيش از آنكه مجرم باشند قرباني هستند اما قرباني چه عواملي و چه قصور و تقصيرهايي؟ چرا به جاي ملامت خود و شناخت سهم و نقش خويش در بروز اين ناهنجاري‌ها، قرباني را هدف قرار مي دهيم تا خويشتن را تبرئه كنيم؟
2- طبق اصل 156قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از وظايف قوه قضاييه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است. قرار نيست حكومت و قوه قضاييه و ضابطان بنشينند تا بزه گسترش يابد سپس با صرف هزينه گزافي به مقابله با آن برخيرند زيرا با هزينه كمتري مي توان از آن پيشگيري كرد يا بزه را كاهش داد. خوشبختانه رئيس و سخنگوي قوه قضاييه و رييس دادگستري تهران در خصوص پديده اوباش ديدگاهي منطقي و روشي حقوقي را اتخاذ كردند اما نيرويي كه بايد به عنوان ضابط قوه قضاييه و به ياري آن به پيشگيري از جرم مي‌پرداخت چه كرده است؟
3- با توجه به هزينه سنگين بسيج پليس و بازداشت اوباش و نگهداري آنان در زندان، بدون شك اگر درصد ناچيزي از اين هزينه صرف پژوهش‌هايي توسط محققان حرفه اي درباره چرايي و علل و عوامل و زمينه‌هاي بروز و گسترش اوباشگري و ناامني اجتماعي و روش‌هاي علمي مقابله با آن مي‌شد به مراتب نتيجه بخش‌تر بود.
4- طبق موازين جهاني حقوق بشر و نيز قوانين داخلي ايران كليه محكومان و مجرمان داراي حقوقي غير قابل انكار ند.در ماده دهم ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي آمده است «درباره كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده‌اند (مجرماني كه محكوم گرديده‌اند) بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد» مطابق اسناد بين‌المللي حقوق بشر مجرمي كه محكوم مي‌شود فقط حق آزادي او سلب و از جامعه دور نگه داشته مي‌شود اما ساير حقوق انساني او مانند حق بهداشت، غذا، ديدار با خانواده، مطالعه روزنامه و كتاب و داشتن راديو و تلويزيون و بسياري از حقوق ديگر را نمي توان سلب كرد. بنابراين دفاع از حقوق مجرم دفاع از مجرم نيست. با توجه به تفاوت ميان مجرم و حقوق مجرم است كه در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.
اصل 39 قانون اساسي تصريح دارد كه هر نوع اهانت و هتك حرمت حيثيت زنداني و محكوم يا مجرم موجب مجازات است. با اين وصف چگونه مي توان اراذل و اوباش را با وجود آنكه موجب ناامني و مزاحمت شده اند ولي پيش از محاكمه و رعايت فرايند دادرسي مورد اهانت و تحقير و ضرب و شتم قرار داده و در تلويزيون سراسري نمايش دهند در حالي كه حتي اگر پس دادرسي محكوم شوند نيز هيچ مرجعي حق چنين رفتاري را با آنها ندارد. هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟
5- تكرار مكرر پخش تصاوير هجوم و بازداشت و ضرب و شتم و تحقير وتوهين اراذل و اوباش پيامدي جز ترويج و تقويت فرهنگ خشونت در جامعه نخواهد داشت. طبق شريعت اسلامي برخي مشاغل مانند قصابي يا حتي شغل شريف پزشكي مكروه به شمارمي آيد فقط به اين دليل كه براي طبيب حساسيت درباره بيمار از بين مي‌رود و وضعيت دردناك بيماران براي او عادي مي شود و براي قصاب به دليل اينكه حيوان حلال گوشتي را ذبح يا براي فروش قطعه قطعه مي كند ممكن است موجب قساوت شود. در حالي كه چنين مشاغل مهم و ضروري صرفاً بخاطر احتمال بروز قساوت يا از دست دادن حساسيت‌هاي انساني مكروه شناخته مي‌شوند چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟
هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟
6- شيوه اعلام شماره تلفن براي معرفي اراذل و اوباش از سوي مردم تمام مراجع قانوني را بي اعتبار مي‌كند و تشخيص مجرم و برخورد با آن را به دست عوام مي سپارد و خطر تسويه حساب‌هاي شخصي را هم به دنبال دارد. آيا همه 1200 نفر دستگير شده، شرور هستند؟ نگارنده مي تواند حداقل دو تن را نام برد كه در ميان اهالي محل اشتهار به شرارت نداشته ويكي از آنان وبلاگ نويس بوده است اما با همين روش بازداشت شده‌اند. آيا چنين فردي با برچسب شرارت ديگر مي تواند به زندگي عادي بازگردد وآيا يك عنصر ضد اجتماعي نخواهد شد؟
7- هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات مزاحمين امنيت مردم بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟
يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش‌ را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}

اين مقاله با حذف پاراگراف آخر دراختيار هم ميهن قرار گرفت.تيتر مقاله نيز در روزنامه به «اوباش ستيزي كافي نيست»تغيير داده شد.

.

گرد آوری و تنظیم: جاسم جباری

مجموعه ای از دروغها٬ توهین ها و چرندیات دکتر احمدی نژاد همراه با مستندات=عکس وفیلم

.

Bookmark and Share


لینک این مطلب در سایت بالاترین:http://balatarin.com/permlink/2009/2/24/1524548
مجموعه ای از دروغها٬ توهین ها و چرندیات دکتر احمدی نژاد همراه با مستندات=عکس وفیلم

۱. فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد در اخبار صداوسیما قبل از انتخابات ریاست جمهوری (سال ۸۴)٬ در این فیلم احمدی نژاد مدعی شده بود که دولت به نوع پوشش یا آرایش مو جوانان کاری نخواهد داشت:

http://www.youtube.com/watch?v=EuqZm98OgXc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MGdDrGH1NkY

متن دقیق گفته های دکتر احمدی نژاد:

واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست؟ بچه ها دوست دارن موهاشون رو هر جوری بزارن، به من و تو چه ربطی داره؟ من و تو باید به مسائل اساسی کشور برسیم. یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم، مردم سلایق گوناگون دارن. سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف. دولت خدمتگذار همه است. چرا مردم رو کوچیک می کنیم؟ یعنی واقعا مردم رو این قدر کوچیک می کنیم که الان مشکل مهم جوون های ما اینه که مدل موشون رو چه جوری بزنن، دولت هم نمی ذاره. شان دولت اینه؟ شان مردم اینه؟ این توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم می گیریم؟ الان مشکل کشور اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس رو پوشید؟ یعنی مشکل کشور ما اینه؟ مشکل مردم ما اینه؟»

و اما دلایل دروغ بودن ادعای دکتر احمدی نژاد:

۱) عکس های جالب از طرح مبارزه با بدحجابی (التماس کودک به مامور ناجا را ببینید)

۲)  فیلم برخورد نیروی انتظامی در دولت دکتر احمدی نژاد (طرح امنیت اجتماعی٬ مبارزه با بدحجابی) ۱

۳) فیلم برخورد نیروی انتظامی در دولت دکتر احمدی نژاد (طرح امنیت اجتماعی٬ مبارزه با بدحجابی) ۲

۴) فیلم دستگیری دختری در ایران توسط نیروی انتظامی

۵) تصاویری دلخراش و شرم آور از طرح امنیت اجتماعی(۳۱عکس)در دولت احمدی نژاد

۶) گزارش تصویری از مرحله‌ جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي!!!

۷) رفتار نیروی انتظامی با مجرمین (فیلم)

۸) رفتار وحشیانه مامور نیروی انتظامی با یک متهم (فیلم)

۹) رفتار وحشیانه نیروی انتظامی در رزمایش امنیت اجتماعی (فیلم)

۱۰) عکس های طرح مبارزه با بدحجابی ( حادثه میدان هفت تیر )

البته وقاحت این دولت به همین جا ختم نمیشود چند روز پیش مشاور احمدی نژاد آقای کلهر باز هم گفت: رئیس جمهور با لباس مردم کاری ندارد/ احمدی نژاد مخالف اصلاح موی سرم بود

این آقا که موهای دم اسبی داره مشاور دکتر احمدی نژاد است:

همونجور که میدونید نیروی انتظامی زیر مجموعه وزارت کشور میباشد و این به این معنی است که دولت برای نیروی انتظامی سیاست گذاری میکند٬ حالا یکبار دیگه عکس مشاور دکتر احمدی نژاد را ببینید و تصور کنید اگر با این مو بیرون بروید نیروی انتظامی چه برخوردی باهاتون میکند با دیدن فیلم زیر بهتر میتونید تصور کنید.

الف) آزار و اذیت یک جوان به جرم بلند بودن مو توسط نيروي انتظامي

ب) http://www.youtube.com/watch?v=iCo8C05CUcA


۲. فیلم دیدار دکتر احمدی نژاد با آیت الله جوادی آملی٬ در این فیلم دکتر صراحتا تاکید میکند که هنگام سخنرانی در سازمان ملل در هاله ای از نور احاطه شده بود و …

http://www.youtube.com/watch?v=M1iqFe2nNnk&feature=related

و اما چندی بعد دکتر با همان صراحت تاکید میکند که همچین حرفی نزده است:

http://www.youtube.com/watch?v=HCbSX1bLRGY&feature=related

دروغ که حناق نیست:

http://www.youtube.com/watch?v=gbAbZyGMnNg&feature=rec-HM-r2

احمدي نژاد؛ نگفتم هاله نور (روزنامه اعتماد)

مشاور دکتر هم با همان صراحت تکذیب میکند:

مشاور احمدی نژاد: «هاله نور» را یک نفر دیگر گفته بود

عصرایران – در ادامه مصاحبه جوانفکر، خبرنگار اعتماد به موضوع جنجالی هاله نور می پردازد.

پس از سفرمحمود احمدی نژاد برای بار اول به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد فیلمی از دیدار رییس جمهور با آیت الله جوادی آملی در رسانه ها منتشر شد که در آن رییس جمهور از احساس وجود هاله نور در اطرافش به هنگام سخنرانی در مجمع عمومی به آیت الله جوادی آملی توضیحاتی می دهد.

در گفتگوی جوانفکر این موضوع دست مایه سوال و جواب های خبرنگار با مشاور مطبوعاتی رییس جمهور شده است که در ادامه عینا پرسش ها و پاسخ ها می آید:

حضرتعالی اشاره کردید وظیفه رسانه ها اطلاع رسانی دقیق، بی طرفانه، صادقانه و شفاف است. موضع گیری های آقای رئیس جمهور در چند مورد کاملاً دچار دوگانگی شده است. من از لفظ تناقض استفاده نمی کنم. از ایشان فیلمی تحت عنوان هاله نور منتشر شد که به نیویورک رفته و هاله نور را دیده است.

شما این را اشتباه منتقل می کنید. این جمله اشتباه است. ایشان نگفته هاله نور را دیده است.

دقیق تر جمله آقای احمدی نژاد را بگویم؟

بله، دقیق بگویید.

ایشان در دیدار با آیت الله جوادی آملی گفت من زمانی که پشت تریبون رفتم و در حال صحبت کردن بودم، سران کشورها همین طور نگاه می کردند و حتی پلک هم نمی زدند. دوستان بعداً به من گفتند یک هاله نور دور سر شما بود. البته خود من هم احساس کردم. این عین جمله آقای احمدی نژاد است، نیست؟

پس خود ایشان نگفته اند من هاله نور دیده ام، گفتند یک نفر گفته است.

گفتند خود من هم احساس کردم.

خیر، نقل قول دیگری را گفته است که ما احساس کردیم. شما در یک هاله یی از نور پشت تریبون رفته و شروع به صحبت کردید.

جمله ایشان این بوده که «من احساس کردم یک هاله نور وجود دارد».

خیر، این طور نبوده است. من آنجا بوده ام. من در جلسه دیدار با آقای جوادی آملی بوده ام. اگر می خواهید نقل کنید، درست نقل کنید، این طور نیست. این همان دروغ هایی است که پشت سر هم چیده می شود.

خبرنگار صدا و سیما از آقای احمدی نژاد پرسید و ایشان گفتند من نگفتم هاله نور، خدا نور است، کلمه الله نور است، آیا در این دو جمله تناقض وجود ندارد؟

یعنی چه؟ دوگانگی برای چه؟ مگر کلمه الله نور نیست؟

این پاسخ با آنچه آقای احمدی نژاد در دیدار با آقای جوادی آملی می گوید، متفاوت است.

کجای این جمله تناقض است؟ ایشان نقل کرده اند یک نفر چنین چیزی را گفته است ولی چه ربطی دارد به اینکه کلمه الله نور است.

شما چرا جمله خود آقای احمدی نژاد را نمی گویید که گفتند؛ «خود من هم احساس کردم »؟

چنین چیزی نگفته اند.

فیلم آن وجود دارد.

شما ببینید و اگر بود، به مردم منتقل کنید.

مردم ایران این فیلم را دیده اند. نیازی به انتقال مجدد وجود ندارد.

پس مردم هم دیده اند و چنین چیزی نبوده است که گفته باشند من هم چنین چیزی را احساس کردم.

یادآور می شود ، پیش از این ، برخی مقامات دولتی ، اصل این فیلم را زیر سوال برده  و آن را «مونتاژ شده» دانسته بودند ولی اینک ، جوانفکر با یک قدم به سمت واقع گرایی ، از انکار اصالت فیلم خودداری و فقط روایت دیگری از فیلم را بیان کرده است.

این فیلم در اینترنت نیز پخش شد و جزو پربیننده ترین ویدئوها قرار گرفت.


۳. فیلم سخنان رئیس جمهور در جمع خانواده‌های ایثارگران بیرجند٬ در این فیلم احمدی نژاد مخالفان خود را برغاله خطاب کرد:

 

http://media.farsnews.com/Media/8608/Video/860821/860821V0274481.wmv

http://www.youtube.com/watch?v=AoYlugcZ96M&feature=related

متن همین سخنرانی در چند سایت خبری:

بخش سانسورشده اظهارات رئیس جمهور در بیرجند (تابناک)

بخش منتشر نشده ای از اظهارات رئیس جمهور (فردا نیوز)


۴. داستان عوض علی کردان وزیر کشور دولت عدالت محور٬ مدرک جعلی دکترای او و دفاع دکتر احمدی نژاد از کردان

کردان (و همچنین اعضای دیگر دولت) در توجیه این ماجرا بارها دروغ گفتند٬ که قسمت زیادی از این دروغ گوییهای مدعیان عدالت محوری در جلسه استیضاح کردان در مجلس مطرح شد:

صحبتهای بیژن نوباوه نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۱

صحبتهای بیژن نوباوه نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۲

صحبتهای علي مطهري نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۱

صحبتهای علي مطهري نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۲

آخرین دفاعیات کردان در مجلس (قسمت اول)

آخرین دفاعیات کردان در مجلس (قسمت دوم)

گزارشی از کلیت داستان (فیلم)

تصاویر مدرک دکترای جعلی دکتر کردان و همچنین چند استعلام از دانشگاه اکسفورد

گزارش نوشتاری از ماجرا و غلط های فاحش در متن مدرک دکترای جعلی دکتر کردان

و اما دفاع دکتر احمدی‌نژاد مدعی عدالت از دوست قدیمی خود:

الف) احمدی‌نژاد در مراسم معارفه کردان: برای خدمتگذاری نیازی به کاغذپاره‌ها نیست (خبرگزاری فارس)

رئیس جمهور درخصوص ایجاد تشکیک درباره مدرک سرپرست وزرات کشور گفت تهمت‌های زیادی در این باره مطرح شد، اما برای خدمتگذاری نیازی به کاغذپاره‌ها نیست.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705201257

ب) رییس جمهور:درجلسه استیضاح وزیر کشور شرکت نمی‌کنم/عده‌ای می‌خواهند دولت را از اکثریت بیاندازند (ایسنا)

وی تصریح کرد: « جایگاه مجلس از نظر ما بسیار بالاست اما به عقیده من آقای کردان مظلوم واقع شد چرا که تاکنون به کسی تا این حد توهین نشده بود.»

رییس‌جمهوری گفت:« قطعا همه ضعف‌هایی دارند اما اگر بنا باشد نقاط ضعف یکدیگر را روی میز بگذاریم، مسایل دیگری پیش خواهد آمد.»

احمدی‌نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه استیضاح کردان استیضاح درستی نیست، تاکید کرد:« دولت بنا ندارد وارد این مسایل شود و الا ما می‌توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده‌اند.»

رییس جمهوری تصریح کرد: « به عقیده ما این موضوع اصلی کشور نیست و طرح آن باعث ایجاد جنجال شده و مانع کارهای دولت می‌شود. از سویی شرایط کشور حساس است و دنیا در آستانه تحولات عظیمی قرار دارد.»

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1227351&Lang=P


۵. در یکی از سخنرانی ها آقای دکتر احمدی‌نژاد فرمودند: دختری ۱۶ ساله در خانه انرژی هسته ای را کشف کرده است {البته بدون راکتور و این جور اصراف کاری ها}

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1227351&Lang=P


۶. احمدی‌نژاد در آیین افتتاح طرح‌های استان خوزستان: من امروز به آنها می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود. (به ادبیات دکتر توجه کنید)

 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709040530 (خبرگزاری فارس)


۷. سخنان دکتر احمدي ن‍ژاد درباره سفر خاتمي به فرانسه و اینکه ژاک شیراک برای استقبال حتی از پله ها پایین نیامد:

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z3wEQhroUTs&feature=related

این هم اثبات دروغ دکتر احمدی نژاد:


۸. احمدی نژاد در جمع مردم استان زنجان: ملت ایران با چاقوی زنجان دست و پای متجاوزان را قطع می‌کند

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور تاکید کرد: اگر بدخواهان به حقوق ملت ایران تجاوز کنند این ملت با چاقوی زنجان دست و پای آنها را قطع می‌کند.

http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8708291649

http://www.youtube.com/watch?v=YtPjrYdrPYA&feature=related


۹. ادعای دکتر احمدی نژاد مبنی اینکه دشمنان طرح ربودن او را در سفر به عراق داشتند (البته او هیچگاه مدرکی برای این ادعای مضحک ارائه نکرد).

احمدی‌نژاد در ششمین اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: دشمنان طرح ربودن خادم ملت را در سفر به عراق برنامه‌ریزی کرده بودند (خبرگزاری فارس)

ادامهٔ نوشته

اولین گوشمالی به خاتمی بعد از اعلام کاندیداتوری توسط برادران فشاری در راهپیمایی ۲۲ بهمن:

اولین گوشمالی به خاتمی بعد از اعلام کاندیداتوری توسط برادران فشاری در راهپیمایی ۲۲ بهمن: <!– /**/ –>

سید محمد خاتمی ـ رئیس جمهور پیشین ایران ـ سه فرزند دارد، دو دختر و یک پسر:

دختر بزرگش (لیلا، متولد 1354) همراه با همسرش در ایتالیا مشغول به تحصیل هستند، دختر دومش (نرگس، متولد 1360) دانشگاه را به تازگی تمام کرده و پسرش (عماد، متولد 1367) هم پیش دانشگاهی می‏رود.

حال ببینید یک عکس جالب از «بچه داری خاتمی» در ۲۲ سال پیش …

پدرش که فوت شده:

عكس خاتمی و مادرش در شیراز:


.
خاتمی سالها پیش:

افسر وظیفه محمد خاتمی: (یعنی سربازی رفته روحانیون سربازی نمی رفتن)

باران کوثری و پگاه آهنگرانی در کنار آقای خاتمی:

خاتمی، انار و خلعت

اين تاجيکها را برای همين مهماندوستی شان دوست دارم. ببين که چگونه رحمانوف پيش دست انار را برای مهمانش به دست گرفته تعارف می کند. در جای ديگر باشی حتما پيشخدمتی برای هر دو می آورد. اما تاجيک می گويد مهمان نوازی اين است که با دست خود به مهمان پيشکش کنی حتی اگر رئيس جمهور باشی:

و چه عجيب است اين تصوير. تاجيکان را مقالی است که می گويند تاجيک مهمان را هم تاجيک می کند. خاتمی در اين لباس هيچ شباهتی به رئيس جمهور ندارد. «شبيه پادشاهان شده است.» يکی از دوستان تاجيکم می گويد. چه درست! فرهنگ تاجيکی هنوز بر اشرافيت قديم تکيه دارد. فاخرپسند است:

قاسم خانی، ژوله و همسرش و شقایق دهقان با سيد محمد خاتمی:
نظرات:
1.اون خانمی که بین شقایق دهقان و بزرگمرد ایران آقای خاتمی ایستاده نه همسر پیمان است و نه همسر محراب قاسم خانی!
دقیق نمی دونم کیه! ام یه چیز رو خیلی دقیق می دونم اونم اینه که:
همسر محراب قاسم خانی= شقایق دهقان
همسر پیمان قاسم خانی= بهاره رهنما

2.اون خانم آفاي ژو له هست و اين هم مراسم عقد ايشونه که توسط آقاي خاتمي انجام شده :

اردیبهشت ۱۳۸۷ در نمايشگاه كتاب :

جنجال سازیها برای خاتمی یکی درشب یلدا ی چلچراغ و دیگری در ایتالیا:

شب یلدا با هنرمندان – با حضور رییس جمهور محبوب سابق آقای خاتمی:

خاتمی در جلسه‌ی پرسش و پاسخ كوتاهی كه «فاطمه معتمدآریا» نقش مجری را در آن ایفا می‌كرد:

عکس یادگاری بچه های چلچلراغ:


آفتاب: سخنرانی «سیدمحمد خاتمی» در روز نیمه شعبان در مسجد ولی‌عصر تهران اگرچه با استقبال گسترده جوانان و اقشار مختلف مردم روبرو شد؛ اما پایان این مراسم مانند آغازش دلنشین نبود.

به گزارش آفتاب، پس از اتمام سخنرانی خاتمی، هنگامی که وی در حال پایین آمدن از سن بود، مرد ناشناسی با حمله به سوی رئیس جمهور پیشین ایران قصد ضرب و شتم وی را داشت که با دخالت به موقع اطرافیان و تیم حفاظت خاتمی، این فرد دستگیر شد.

گفته می‌شود فرد مهاجم با ضمانت رئیس جمهور سابق آزاد شد:

سعید پورحیدر … روزنامه نگار:
یکشنبه ۱۵ مرداد یکی از بهترین روزهای زندگی من بود . خیلی دوست داشتم که مراسم عقدم در حضور خاتمی ، کدیور و یا اشکوری برگزار بشه که قسمت این بود آقای خاتمی خطبه عقدمو در محل دفتر بنیاد باران جاری کنه . از آقای انصاری مدیر عامل بنیاد باران که زحمت کشیدن و از آقای خاتمی برام وقت گرفتنبسیار ممنون و از خیلی از دوستان هم شرمنده که امکان دعوت از اونها به علت محدودیتهای دفتر آقای خاتمی برام مقدور نبود :

تولد 63 سالگی:

در آمریکا کنار بعضی ها:

اون روز یادش بخیر مراسم خداحافظی خاتمی رییس جمهور با خبرنگاران و عکاسان ، بچه ها گروه گروه بر سر میزها ایستاده بودند تا با خاتمی عکسی بگیرن و صحبتی داشته باشن .که سید مهدی میر افضلی با لهجه شیرین یزدی با همشهری خود خاتمی شروع به صحبت کردن کرد:

ادعای عجیب احمدی نژاد درباره تحقیر خاتمی توسط شیراک در سفر به فرانسه:
در این سخنرانی وی ادعا می کند شیراک برای استقبال از خاتمی از پله ها پایین نیامده و با این کار خاتمی را تحقیر کرده است.احمدی نژاد همچنین از غصه دار شدنش به خاطر این حرکت شیراک سخن می گوید و اینکه به اتنقام این حرکت در دوره مسوولیت خود سه بار دستور داده است دیدارهای متکی با وزیر خارجه فرانسه لغو شود
متاسفانه در این سخنرانی آقای احمدی نژاد دوبار از الفاظ بدی استفاده می کند که به نظر من در شان مقام ریاست جمهوری ایران نیست.این عکس که آن روزها در خبرگزاری ها منتشر شد به وضوح نشان می دهد که شیراک از خاتمی در پایین پله ها و به گرمی استقبال کرده است :
.
پاسخ خاتمی به دانشجوی اسراییلی: دوست من امروز ما همه به صلح در خاورمیانه نیازداریم

محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز سه شنبه به همراه نخست وزیر سابق نروژ بوندویک در جمع دانشجویان دانشگاه اسلو حاضر شد و پس از قرائت مقاله ای در مورد جهانی شدن و چالشهای پیش روی غرب و شرق به سوالات دانشجویان پاسخ گفت:

لیلا حاتمی در همایش دعوت از خاتمی (چند روز بعد سینمای متعلق به لیلا حاتمی و همسرش در یک آتش سوزی عمدی از بین رفت):
.

خاتمی و ابراهیم حاتمی کیا:
.

سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور کشورمان طي سفري به ايتاليا با پاپ بنديکت شانزدهم رهبر مذهبي کاتوليک هاي جهان ديدار کرد:

+ نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

برای آنانکه طرح مجلس اصولگرا در مورد بنزین را کارشناسانه میدانند (۱) / (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

اگر این نمایندگان اصولگرا در مجلس (که اکثریت مطلق را درمجلس دارند) معتقدند که نباید قیمت بنزین اینقدر پایین باشد و دولت نباید مقدار زیادی یارانه به بنزین اختصاص بدهد
پس چرا:
[با تشكيل مجلس هفتم، نمایندگان محترم و تازه‌وارد مجلس در يك حركت دلسوزانه ولي غيركارشناسي، طرحي را به تصويب رساندند كه نه‌تنها سياست تغيير يك‌باره قيمت حامل‌هاي انرژي را منتفي كردند بلكه با تثبيت قيمت، اصلاح تدريجي آن و كنترل مصرف را هم منتفي كردند. هرچند به ظاهر اين تصميم در جهت منافع مردم، تفسير مي‌شد ليكن گذشت زمان و واقعيت‌هاي اقتصادي چنان درسي به طراحان و تصويب‌كنندگان طرح تثبيت قيمت‌ها داد كه خود آنان ناچار به اصلاح اين سياست شدند.]
در واقع از مجلس قبلی قرار بود بر طبق برنامه چهارم توسعه قیمت بنزین به طور تدریجی افزایش پیدا کند تا به مقدار قابل قبولی از لحاظ اقتصادی برسد.اما دولت و مجلس اصولگرا طرح تثبیت قیمت ها را تصویب و اجرا کردند البته نه به خاطر تبلیغات برای خودشان بلکه به این دلیل که هیتی کار کردن را دوست داشتند و اون زمان فکر میکردند اینجوری دل مردم را بدست می آورنداما خیلی زود فهمیدن که اقتصاد مملکت را نمی توانند مثل حسنییه محل اداره کرد.
اما این پایان کار نبود انها حتی بعد از فهم این قضیه هم چون اصولا با کار کارشناسانه میانه ای ندارند چند ماه پیش تصمیم انقلابی دیگری گرفتند که جز تکرار اشتباهات گذشته و تحمیل هزینه های بسیار زیاد برای مملکت چیز دیگری نخواهد داشت….

ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه 8 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

آسمان دیلی نیوز:شب گذشته 2 فروشگاه شهروند حکیمیه در تهرانپارس و بهاره در یافت آباد تهران از سوی افراد ناشناس مورد سرقت و آتش سوزی قرار گرفت.
مدیر روابط عمومی فروشگاههای شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : شب گذشته حدود ساعت 11 تعدادی از افراد ناشناس به فروشگاه شهروند در حکیمیه وارد شده و کالاهای موجود در این فروشگاه را مورد سرقت قرار دادند.

به گفته مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني شهر تهران پمپ بنزين هاي حكيميه، خاقاني، پيروزي، مسعوديه، ايران پارس، جشنواره، كميل، چهارراه تيرانداز، شريعتي تقاطع معلم، يافت آباد تقاطع شهرك وليعصر، خيابان كرمان و خيابان قزوين دچار حريق شدند.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 7 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

روز بعد: شهرها خلوت، پمپ ها شلوغ

اولين شب سهميه بندي خشونت آميز و پر ضد و خورد بود. در جاي جاي تهران درگيري بين مردم و مردم و مامورين و مردم رخ داد. تعداد زيادي پمپ بنزين به آتش كشيده شدند. همچنين چندين بانك، فروشگاه بزرگ، اداره و… در تهران و ديگر شهرستانها از جمله اصفهان، مشهد، شيراز و… تخريب شدند. . . .

بازار ماشین و ملک «زیر و رو» شد . . .

گزارش بلومبرگ از:اعتراضات به دنبال سهميه بندي بنزين . . .

گزارش لوموند از اعتراض رانندگان:سهميه بندي بدون برنامه ريزي . . .

سهميه بندي بنزين به خشم ايرانيان دامن زد . . .


طنز بنزین بازی ا.راهيم نبو.


ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 7 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

پمپ‌ بنزین‌ها طعمه آتش شد – نخستین واکنش‌ها به جیره‌بندی

آفتاب: خبرهای دریافتی از تهران و شهرستان‌های مختلف از به آتش کشیده‌شدن چندین پمپ بنزین توسط معترضان خشمگینی حکایت دارد که اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین، واکنش تند آنان را برانگیخته‌است. در حالی‌که اخبار غیررسمی از به آتش کشیده‌شدن 16 پمپ بنزین در نقاط مختلف تهران حکایت دارد، رئیس انجمن جایگاهداران استان تهران به آتش کشیده‌شدن حداقل پنج پایگاه بمب بنزین را تائید کرده است.

مدير روابط عمومي آتش‌نشاني تهران خبر داد:شديدترين آتش‌سوزي در پمپ‌هاي بنزين حقاني و حكيميه از ميان 12 حريق وقوعي

به گفته تشكر، بزرگترين آتش‌سوزي شب گذشته در پمپ‌هاي بنزين حكيميه و حقاني رخ داد، اما بر اساس گزارش‌ها در پمپ‌هاي بنزين پيروزي، مسعوديه، ايرانپارس، جشنواره، كميل، چهارراه تيرانداز، شريعتي تقاطع معلم، يافتآباد چهارراه شهرك وليعصر (عج)، رسالت ــ خيابان كرمان و قزوين ــ‌ خيابان شبيري نيز آتش‌سوزي به وقوع پيوسته بود.

نماينده مردم ايلام در مجلس:نمي‌توان تمام حوادث شب گذشته را به اراذل و اوباش و يا مخالفان نظام نسبت داد

تمدن: تروريست‌ها و دلارهاي آمريكايي مسبب اتفاق‌هاي شب گذشته بوده‌اند

بنزين 700 تومانی به بازار آمد

گزارشي از وضعيت شهرستان‌هاي كشور پس از اعلام سهميه‌بندي‌ بنزين

بازتاب جهانی سهمیه بندی ناگهانی بنزین و بحران در تهران

در همین حال رادیو دولتی ایران در ساعات آغازین روز چهارشنبه اعلام کرد: چندین پمپ بنزین هدف حمله «خرابکاران» قرار گرفت اما تعداد پمپ بنزین های خسارت دیده یا سایر جزئیات را ارایه نکرد.این خبرگزاری نوشت: «به گفته شاهدان پس از اعلام ناگهانی اجرای طرح سهمیه بندی جوانان خشمگین ایرانی به یک پمپ بنزین در تهران حمله کردند و یک خودرو را به آتش کشیدند.»

ضرب و شتم خبرنگاران و عكاسان در پمپ بنزين هاي تهران

در همين حال نيروي انتظامي از ظهر امروز هر گونه تصوير برداري و فيلمبرداري از پمپ بنزين ها را براي رسانه هاي مختلف داخلي و خارجي ممنوع اعلام كرد .

عضو کمیسیون انرژی: سهمیه‌ تعیین شده ناعادلانه است

حداد:‌ تولد هر نوزاد با چرک و خون همراه است – سهمیه‌بندی برای ملت ایران مبارک باشد

حدادعادل:مجلس مصمم به ياري دولت در اجراي سهميه‌بندي بنزين است

اعتراض تاكسي بار‌ها، موتوري‌ها و آژانسي‌ها:سهميه‌بندي بنزين به اين شكل كار ما را مشكل مي‌كند

باآغازسهميه‌بندي بنزين؛تاكسي‌داران دوگانه‌سوز:با‌٢ليتربنزين چه تعداد مسافرجابجا كنيم؟مديرعامل تاكسيراني تهران:ازميزان سهميه شوكه شدم/تمام خطوط داراي مشكل‌اند

نارضایتی نیروی انتظامی از نحوه اعلام جیره‌بندی

اعتراض نمايندگان به اجراي سهميه‌بندي بنزين

رييس كميسيون انرژي مجلس:اين روش سهميه‌بندي بنزين دوام نمي‌آورد و عمرش كوتاه است

تذكر نديمي به بررسي نشدن طرح ‌٣ فوريتي توقف سهميه‌بندي بنزين – باهنر: طرح خط خوردگي زيادي دارد؛ اصلاح كنيد تا آن را بررسي كنيم

ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 7 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

بحران در سطح شهر

سهمیه بندی بنزین شبانه اعلام شد

ادامه مطلب

+ نوشته شده در چهارشنبه 6 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

دولت نهم و مجلس هفتم هر دو اصولگرا هستند

بحث بنزین آیینه تمام نمای مدیریت اصولگرایان در دولت و مجلس

البته یادتون باشه که خاتمی با زن ها دست میده

در خبرهای مربوط به بنزین توجه کنید به اینکه:

  1. این اصولگرایان با هم هماهنگ هستند
  2. این اصولگرایان اول عمل میکنند بعد فکر میکنند
  3. این اصولگرایان کارشناسانه عمل میکنند
  4. این اصولگرایان خیلی مخلصانه کار میکنند
  5. حرف الکی نمی زنند

لینک ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب

+ نوشته شده در شنبه 2 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

عزاداران دیکتاتور! / (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

در میان شادی عمومی از اعدام جنایتکاری که دو دهه متمادی منطقه را به آتش و خون کشید، اما بودند افرادی که در سوگ صدام نشستند! این افراد نه خانواده وی و حتی اعضای فراری حزب بعث عراق که مردمانی بودند که دیکتاتور عراقی را نماد عرب‌گرایی می‌دانستند و در روزگاری که از غرور عربی حاکمانشان چیزی نمانده‌است صدام را قهرمان مبارزه با غرب و ایستادگی در برابر قدرتمندان تلقی می‌کردند.
گزارش حاضر نگاهی دیگر دارد به اعدام صدام؛ آنان که در سوگ دیکتاتور گریستند!

حماس و اقامه مجالس عزاداری برای پسران صدام و خود صدام و زرقاوی:

ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه 15 شهریور1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

این گزارش ناگفته هایی از زندگی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و آخرین 48 ساعت پیش از اعدام وی از زبان یکی از وکلای مدافع وی را بازگو می کند.

فوزی درمورد آخرین دیدار خود با صدام می گوید: وارد اتاق صدام شدیم و پس از سلام علیک به او خبر دادیم که حکم اجرا خواهد شد و وی گفت به همین دلیل چند ساعت پیش رادیو را از من گرفتند و من شک کردم که خبری است که نمی خواهند من بفهمم.
فوزی به نقل از صدام گفت: پیش از اعدام یک پزشک آمریکایی آمد و گفت آیا به قرصهای آرام کننده نیاز داری و من به او گفتم به این چیزها نیاز ندارد .

لینک این مطلب در سایت بالاترین:

http://balatarin.com/permlink/2009/2/28/1527910

لینک ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه 21 خرداد1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

آقاي ده‌نمکي، فیلم آدم برفی یادت میاد (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

آقاي ده‌نمکي، فیلم آدم برفی یادت میاد

. . . اما سخنان ديگران هم شنيدني بود: حرف و دعاي حکيمانه پرويز پرستويي که براي همگان از خداوند شکيبايي و تحمل مسالت کرد، و شادي مجري (به گمانم آقاي پاکدل) از اينکه مسعود ده‌نمکي زبان سينما را براي بيان حرف‌ها و دغدغه‌هاي خود برگزيده است.

سخن روشن و پوست‌کنده اينجانب اين است که در چنين انديشه‌اي چه تغيير و تحولي رخ داده و آيا اگر امروز کارگردان اخراجي‌ها اين قدر بامزه و هنرمند شده که انبوهي از بينندگان فيلم را مي‌خنداند، بايد او را در مقام گرداننده نشرياتي فراموش کنيم که بي‌محابا و بدون رعايت هيچ يک از موازين اخلاقي مخالفان خود را مورد تاخت و تاز قرار مي‌داد و کسي هم در خيال خود راه نمي‌داد که از او و يارانش جايي شکايت برد. البته در اين مورد اگر بر فرض هم تغييراتي رخ داده باشد، يک چيز عوض نشده و آن تندخويي و عصبانيتي است که از وجوه مميزه ده‌نمکي است. نمي‌دانم تا چه حد بايد مدرن شدن او را باور کنم.

آيا در اين تفکر هنوز مي‌خواهند کت را روي پيراهني بپوشند که روي شلوار انداخته‌اند؟ ده‌نمکي‌هاي ديروزکه با ديدن جواني با سر و وضع آنچناني خشمگين مي‌شدند و اول در صفحه مياني روزنامه خود عکس بزرگي از فرد يا افراد خاطي را مي‌زدند و بعد بدون معطلي حکم صادر مي‌کردند و به اجراي حکم نيز مي‌پرداختند. اگر آن روز كس ديگري يک‌صدم شوخي‌هاي تند و نيشدار اخراجي‌ها را مطرح مي‌کرد، آقا مسعود و يارانش چه مي‌کردند. نمي‌دانم از آن مجموعه رويدادهاي عجيب و غريبي که برخي انجام مي‌دادند، ده‌نمکي بزرگوار و منصف مسووليت کدام يک را و تا چه اندازه‌اي بر عهده مي‌گيرد. آيا اصلاً آن کارها را هنوز درست مي‌داند؟

ولي خودمانيم عجيب مردمي هستيم، بزرگوار و فراموشکار. ديروز دشناممان مي‌دادند و مي‌زدند، امروز برايشان هورا مي‌کشيم و در ميان کف و سوت‌هاي ما قدر مي‌بينند و بر صدر مي‌نشينند و صد البته جاي ناز خود و اظهار نياز ما را نيز محفوظ مي‌دارند.

لینک این مطلب در سایت بالاترین:

http://balatarin.com/permlink/2009/4/9/1561994

ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه 17 فروردین1388ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

آقا٬ نمیشه همون علی دایی برگرده

یادمه روز قبل مسابقه با قطر بچه های تیم ملی رو برده بودی سینه زنی و به دلیل مدیریت افتضاح تو در تیم ملی همه بازیکنان به شدت عصبی بودن در حدی که کریم باقری که یکی از با اخلاق ترین بازیکنان ملی ست در آن مسابقات چند بار با بازیکنان دیگر دگیرشد یادمه خودت با یکی از بچه های تیم ملی دست به یقه شده بودی اما حالا گویا قرار است باز مربی تیم ملی بشی. خوب٬ من میدونستم تو  نزدیکترین مربی به دولت نهم هستی که همواره از سیاستهای محمود احمدی نژاد دفاع کردی ولی اینو که اونا جرات کردن تو رو تو این وضعیت دوباره به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کند٬ نمی تونم باور کنم. هر چند خوب میدونم احمدی نژاد و دوستانش خیلی وقیح هستند ولی بازم انتخاب تو به عنوان سر مربی تیم ملی برام مثل یه شوخی تهوع آوره.

کی باورش میشه «مایلی کهن سرمربی تیم ملی شد»

تصویری از محمد مایلی کهن در کمپین تبلیغاتی محمود احمدی نژاد قبل از انتخابات نهم:

لینک این مطلب در سایت بالاترین:

https://balatarin.com/permlink/2009/4/6/1559065

+ نوشته شده در دوشنبه 17 فروردین1388ساعت توسط جاسم جباری | // 6 نظر

دیگه چماق دار الله کرم نیست٬ سینما هم آتیش نمیزنه !!

+ نوشته شده در یکشنبه 26 آبان1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

مجيد مجيدي: رهبر انقلاب سينماي ايران را نجات داد (تاريخ انتشار: ۱۶:۰۰ – ۲۰ مهر ۱۳۸۷)

و اما خیلی زود از این خود شیرینی نتیجه گرفت:

(بدبخت ما که تو مملکتمون مردم اینجوری بالا میرن)

. . . شبكه دو سیما در حالی كه فیلم «آواز گنجشك‌ها» ساخته مجید مجیدی روی اكران سینماهای كشور است، مستند مفصل یك‌ساعته‌ای از پشت‌صحنه آن پخش‌كرد و نوع رایگان و بی‌مشابهی از رپرتاژ آگهی برای یك فیلم را به‌نمایش گذاشت. اقدامی كه برای فیلم‌های دیگر سینمای ایران، با هر میزان اهمیت و افتخارآفرینی برای كشور و…، حتی یك بار هم رخ نداده‌است.  . . .

ادامه مطلب را حتما بخوانید

ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 2 آبان1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

تلنگری جدی به خالق اخراجی ها

برادر گرامی، آقای مسعود ده‌نمکی. . .مسعود جان! شنیدم که در یک مصاحبه تلویزیونی گفتی که ما «انقلاب کردیم و جنگ کردیم… ». خواهش می‌کنم همین جا ترمز کن و از خودت سؤال کن که در هنگام انقلاب چند ساله بودی؟ اگر یادت نمی‌آید، بگذار من به تو کمک کنم. تو متولد 1349 هستی و در سال 57، هشت ساله بودی. بله درست است؛ هشت ساله! و اگر خیلی باهوش و بااستعداد بوده باشی، در این سال، کلاس دوم دبستان بوده‌ای و مثل هر پسربچه هشت ساله‌ای، تازه یاد گرفته بودی که بند کفش‌هایت را ببندی و زنگ تفریح‌ها ساندویچ نان و پنیری را که مادرت برایت پیچیده بود بخوری.(. . .)

ضمنا حالا که تا اینجا آمدیم، بد نیست این را هم دوستانه بگویم که گهگاهی سابقه «فرماندهی»ات از دهانت می‌پرد. باور کن این ادعا دیگر خیلی ضایع است و برای برو بچه‌های جبهه و جنگ، چیزی جز مایه تفریح نیست. سال‌های آخر جنگ، در حد و اندازه و سابقه و روحیات تو، فرمانده؟ شوخی نکن مسعود جان!(. . .)مسعود جان، ‌من از آن منتقدان و روشنفکرانی که دایم به آنان متلک می‌گویی نیستم و هیچ بد نمی‌دانم که یک فیلمی «گیشه‌ای» و «بفروش» باشد. جانماز حزب‌اللهی بودن هم آب نمی‌کشم که از فعالیت بعضی هنرپیشه‌ها و بعضی اطوارها در فیلمت خون در رگم به جوش بیاید، ولی به خود حق می‌دهم فقط این سؤال را بپرسم که آیا تو همانی که گیشه داشتن فیلم‌ها (آن هم در حد «آژانس شیشه‌ای»!) را مذموم می‌دانست؟ و همانی که گروهت شیشه بعضی سینماهایی که «آدم‌برفی» را نمایش می‌دادند، می‌شکستند؟

اگر همانی، که این «اخراجی‌ها» با بازی (و تا حدودی کارگردانی!) عبدی و شریفی‌نیا و حیایی با تو چه نسبتی دارد؟ و اگر همان نیستی، چرا اینقدر اصرار می‌کنی که تغییر نکرده‌ای و اصرار داری که راه مخملباف (بلاتشبیه!) را نخواهی رفت؟ و اگر در اثر گذشت زمان، مثل بسیاری آدم‌های دیگر، ‌معقول‌تر شده‌ای و تصمیم گرفته‌ای که راه فرهنگی و انسانی‌تری را انتخاب کنی، پس چرا مثل چماق‌کش‌ها سیمرغت را پس زدی و الان هم مواضع نامربوط می‌گیری؟(. . .)

برادرم، فیلمی ساخته‌ای، فروش هم رفته، کسی هم مزاحمت نیست، دیگر چه اصراری داری اشک بریزی و بگویی که «مجید سوزوکی» یکی بوده از بچه‌های تحت فرماندهی تو در جبهه؟ که آن وقت یکی مثل من مجبور شود حرص بخورد و با خودش بگوید: کسی که حال و هوای یک منطقه نظامی را آن‌طور توصیف می‌کند (اولین شب حضور بچه‌ها و برداشتن ماشین و گشت زدن و آواز خواندن و حال کردن و …!) اصلا به عمرش منطقه نظامی را دیده؟… چه برسد به باقی ماجرا!

+ نوشته شده در شنبه 29 اردیبهشت1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

رفتار سوال برانگیز نیروی انتظامی

آیا با هیچ منطقی میتوان از این رفتار دفاع کرد؟

در لزوم مبارزه با اراذل و اوباش جای هیچ تردیدی نیست اما به چه قیمتی؟

به قیمت لگدمال شدن قانون و حتی انسانیت! ! !

در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.

هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟

چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟
هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟ يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش‌ را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}

………………………………………………..

زدن آدمها با دستان بسته کجایش شبیه رافت اسلامی است!

مهرورزی با لات و لوت ها آنهم از نوع نیروی انتظامی

این هم یک عکس عمودی از لطافت نقابداران سیاه پوش

همان صحنه از یک زاویه دیگر. عجب نمایشی

فرستادن مجرمین به صندوق عقب به دلیل کمبود امکانات است نه خدای نکرده قصاوت و سنگدلی

ادامهٔ نوشته

عکس های طرح مبارزه با بدحجابی ( حادثه میدان هفت تیر ) / (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

درگيري خونين پليس با زنان در ميدان هفت تير تهران۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶

كانون زنان ايراني :تذكر ماموران نيروي انتظامي به دختران جوان در مورد بدحجابي باعث درگيري در ميدان هفت تير تهران شد.

امروز(يكشنبه) صبح و عصر در پي اجراي طرح مبارزه با بدحجابي تعدادي از ماموران وي‍ژه اين طرح با دختران جوان درگير شدند. به گفته شاهدان عيني، ماموران سعي در دستگيري و بازداشت اين زنان داشتند و با مقاومت آنان چند تن از مردان حاضر در ميدان هفت تير نيز با ماموران به بحث پرداختند.

يكي از مغازه داران ميدان هفت تير در اين باره گفت: «ماموران زن به سه دختر25 تا 30 ساله در باره حجابشان تذكر دادند، اما اين تذكر با لحن تندي انجام گرفت كه باعث برانگيختن واكنش آنها شد.
يك پليس زن سعي داشت با كشيدن دست يكي از دختران سعي در سوار كردن او به ماشين داشته باشد، اما او حاضر به سوار شدن نبود. مامور مرد هم با پاي خود به ساق پاي زن جوان زد. اين ماجرا باعث دخالت مردم شد. اين سه زن سرانجام توسط حاضران در ميدان هفت تير از صحنه خارج شدند و با يك ماشين سمند از صحنه دور شدند.»

آنها در حالي سوار ماشين شدند كه لباس هايشان در جريان درگيري پاره شده بود و ديگر حجابي بر سر نداشتند.

يكي از رانندگان تاكسي خطي نيز در باره درگيري صبح در ميدان هفت تير گفت: «امروز صبح هم ماموران با رفتار تندي دختر جواني را به دليل بدحجابي كشان كشان سوار خودرو نيروي انتظامي كردند و با خود بردند. فرياد هاي اين دختر جوان اعتراض هاي مردم را نيز برانگيخت.»
به گفته او در درگيري بعد از ظهرميان مردم و پليس مادر و دختري كه از سوي ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند در حالي كه صورت خونيشان را به ماموران پليس نشان مي دادند در اعتراض به اين نوع برخورد روسري خود را از سر برداشتند.»

گفته مي شود اين مادر و دختر با موبايلشان مشغول فيلم برداري از برخورد خشن پليس با زنان بودند.

سردار بزرگ اسلام جناب اقای اسماعیل احمدی مقدم  فرمانده نیروی انتظامی به خاطر امنیت اجتماعی متشکریم

تهران میدان هفت تیر یکشنبه 30 اردیبهشت

امنیت اجتماعی

سردار احمدرضا رادان، رييس پليس تهران درود بر شرف شما که دلاورانه از از امنیت اجتماعی دفاع میکنید

و اما احمدی نژاد معجزه هزاره سوم ….

در اخر نقل قولی از وبلاگ تلخ مثل عسل را بخوانید:

پی نوشت :فقط وقتی یادم میاد موقع انتخابات ریاست جمهوری رو که اکثریت خنثی میفرمودن مگه خاتمی چکار کرده و هیچی فرق نمیکنه و یا یادم میاد عده ای اولترا روشنفکر فتوی رای دادن به احمدی نژاد رو میدادند میخوام بالا بیارم رو همه وجودشون

گرد آوری و تنظیم: جاسم جباری

مجموعه ای از دروغها٬ توهین ها و چرندیات دکتر احمدی نژاد همراه با مستندات=عکس وفیلم

منابع استفاده شده ی این خبر: سایت کانون زنان ایرانی , سایت مسیح علی نژاد

+ نوشته شده در دوشنبه 31 اردیبهشت1386ساعت توسط جاسم جباری | // <![CDATA[// آرشیو نظرات

بد حجاب / (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

آرشیو موضوعی


عکس های طرح مبارزه با بدحجابی
اخبار و طنزها
حقوق زنان
مه شکن
عکسهایی از رفتار نیروی انتظامی
مسعود ده نمکی و مجید مجیدی
ما فلسطینی نیستیم
انتخابات ۱
کوروش و سد سیوند
تصاویر ناآرامی های جیره بندی بنزین
طنز
سنگسار و ایران
عکس های جالب و دیدنی
احمدی نژادی
عکس های تاریخی
اصلاح طلب
خبرها
کردان و دولت عدالت محور
سانسور شد
خبر و طنز ۱
خبر و طنز ۲
خبر و طنز ۳
۴۸ ساعت آخر زندگی صدام
سانسور شد ۱
سانسور شد ۲
احمدی نژادی ۱
احمدی نژادی ۲
احمدی نژادی ۳
سعيد مرتضوي٬ دادستان ‏تهران
انتخابات ۲
انتخابات ۳

نوشته های پيشين


خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
بهمن 1387
دی 1387
آذر 1387
آبان 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386

………..پيوندها


عکس سیاسی
خدانگهدار تاريخ کهن
اخبار ست لايت ايرانيان
طنز تلخ
خلیج فارس
image search
وبگذر
شاپ
اخبار سیاسی
خُب که چی؟
آرشیو عکس ایران
persianSTAT
تاريخ کهن
کاشونیها
YAHOO MAIL
کوروش
پارسیک
خلوتكده
او دروغ گفت
سه خانم
GOOGLE
زبان سرخ
بهارستان
search
MSN
AOL
altavista
YAHOO
شبکه های ایرانی
خاطرات یک مرد مرده
اشک ستاره
دماوند
وفاق
حجاب
دماوند؛گنبد گیتی
دخترک اوریجینال
Mr.0mr@N
وبلاگ های حامی سید محمد خاتمی
انتخابات ریاست جمهوری دهم
بوی خوش آزادی
سپاس معلم
حدیث نفس
محفل
ایراد از ماست
رهبری به نام خاتمی
اصلاحات جوانان
مجمع اصلاحاتیون
جامعه شناسی جوانانه
آشتی ملى
اسفندگان
اصلاحات سلام
جامعه مدنی
سویدا
اصلاحات، نياز امروز كشور
زنده باد آزادی ، پاینده باد اصلاحات
سرزمین من
اصلاح طلب ایرانی
مهربونترين خدا
shalakht
او آمد … یاورش باشیم
مسایل روز. تحلیلی.سیاسی.اقتصادی
خلوت
اندکی صبر، سحر نزدیک است
ما ز یاران چشم یاری داریم
زلزله ذهن
به شکوفه ها به باران برسان سلام مارا
فرزند کویر
شهر زنده
نظر بازي
خاتمی آری
من او هستم
…باران
اجتماعی-سیاسی-خبرنامه
زبان سرخ ..
رویای باران
یک دنیا سوال بی جواب
پایگاه خبری – تفریحی ایرانیان
خاتمی نیاز امروز
دفتر يادداشت
مجمع جوانان اصلاح طلب
سید محمد خاتمی
قبیله سبز
راز باران
.:ياهو!:.
Persian Gulf
سقف شب
جنبش بزرگ اصلاحات
ستاد مهر خاتم
باور
๑kaMOONeh๑
کرمان خبر
موج لر
فریاد خرداد
مـــــــــــــــــتهم
تبسم قلم
پلکان
فهم درست
در سنگرت ای خاتمی پیمان عشق بستیم
صبح امروز
خاتمی ونظر سنجی انتخابات
نظرسنجی های دهمین انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ایرانی
دهمین انتخابات ریاست جمهوری
تاريخدان ، ايران شناس و محقق علوم اجتماعي
persian gulf
……………………………………….

رنگ سبز نشان انتخاباتی میرحسین موسوی است

رنگ سبز نشان انتخاباتی میرحسین موسوی است

یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه مخالفان اصلاح طلب محمود احمدی نژاد را متهم به تلاش برای انجام «انقلاب مخملی» کرده است.

یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران، هشدار داد که «هر حرکتی برای انقلاب مخملی در ایران در نطفه خفه خواهد شد.»

آقای جوانی در مصاحبه ای با هفته نامه «صبح صادق» متعلق به سپاه پاسداران گفت: «استفاده از یک رنگ خاص برای اولین بار در انتخابات نشانه ای از کلید خوردن پروژه انقلاب مخملی در انتخابات دهم است.»

وی به مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات، اشاره داشت که در آن از رنگ سبز به عنوان نشان انتخاباتی استفاده می شود.

این اظهارات نشانه اوج گیری تازه ای در جنگ الفاظ میان اردوگاه های رقیب است. آقای احمدی نژاد که با چالش بزرگی از سوی میرحسین موسوی روبروست پیشتر رقبایش را متهم کرد برای کوبیدن او از شیوه های هیتلری استفاده می کنند و گفت مجازات این کار زندان است.

خیابان های تهران در روزهای اخیر صحنه تجمعات پررنگ هواداران نامزدهای انتخابات شامل مهدی کروبی، محسن رضایی، محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی بوده است که در این میان به خصوص جدال و نبرد لفظی میان هواداران احمدی نژاد و موسوی شدید بوده است.

یدالله جوانی در اشاره ای به رنگ سبز در مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی گفت: «کسانی پشت صحنه این رنگ قرار دارند که در پیشینه و سوابق خود طراحی و اجرای سناریوی کوی دانشگاه در 18 تیر و تحصن در مجلس ششم را داشته و معتقد به پیروزی اصلاحات از طریق جنبش اجتماعی و کشاندن هواداران به خیابان ها هستند.»

وی تلویحا گفت که ریشه این جریان به انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور در سال 1376 بازمی گردد.

وی افزود: «این پروژه از سال 1376 در ایران کلید خورد و از آن مقطع تاکنون در چند نوبت تلاش شد تا سناریوهایی با الگوگیری از همین شیوه ها اجرا شود که تاکنون نتیجه نداده است.»

این مقام سپاه همچنین در مورد مبارزات میرحسین موسوی گفت: «آقایان با تبلیغات سنگین و فضاسازی رسانه ای، خود را پیروز انتخابات معرفی کرده و با اعلام جشن پیروزی زودهنگام هواداران را هیجانی و ذوق زده کرده و در صورت پیروزی رقیب، موضوع تقلب در انتخابات را مطرح خواهند ساخت.»

مسئولان مبارزات انتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی علنا نسبت به احتمال بروز تخلف در رای گیری و روند شمارش آرا ابراز نگرانی کرده اند.

منظور این مقام سپاه از «انقلاب مخملی» انقلاب های مسالمت آمیزی است که از جمله در گرجستان باعث فروپاشی حکومت شد.

جمهوری اسلامی در گذشته بارها آمریکا را به تلاش برای راه انداختن انقلاب مخملی در ایران متهم کرده است.

+ نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری |

ما،مردمی که قصد شرکت در انتخابات را داریم، در واقع مسول صیانت از آرا نیستیم، اما نقش بسیار مهمی در از بین بردن بهانه ابطال آرا و یا امکان تقلبهای انتخاباتی داریم، البته در این دولت که حالا توسط امام زمان ،نه، توسط خود مدیر کل جهان اداره میشود ، اصلا نیازی به انجام این راه کارها نیست ها، اما کار از محکم کاری عیب نمی کند

۱. اولین کاری که کافیست انجام دهیم، تا قویا ضریب امکان تقلب و تخلف بسیار کاهش پیدا کند، شرکت در انتخابات است ،یعنی اگر حضور مردم در انتخابات؛ چشمگیر ؛ شایان توجه ؛ غیر قبل چشم پوشی ، بسیار بالا، کلا در حد تیم ملی باشد و در یک کلام اگر همه در پای صندوقها حاضر شویم ، مهمترین تضمین کننده عدم تقلب و یا تخلفهای احتمالی هستیم ، تقلب حدی دارد و تجربه نشان داده است که در این سی سال تقلبی اگر بوده محدود بوده است و در هیچ حالتی با یک اختلاف رای چهار یا پنج میلیونی ، با رای سازی و ابطال رای نتیجه عوض نشده است ، زبانتان را هم روزی سه وعده گاز بگیرید و کلا حرفش را هم نزنید که بند دل بعضی از این مردم نازک است، از ترس تقلب اصلا در انتخابات شرکت نمی کنند.

۲. هر چند که خواب تا لنگ ظهر روز جمعه واجب عشقی است اما بالا غیرتا همین یک جمعه را سحر خیز باشید تا ۴ سال یک بنده خدایی آرامش خواب روز و شب را از شما نگیرد، از ساعتهای اولیه انتخابات ، با حضور در حوزههای رای گیری، خیال ما و اصلاحات و خودتان را راحت کنید، تا ظهر نشده چنان مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بزنید که دو دو تا یادشان برود . ظهر به بعد ترافیک می شود ،باجناقتان دلپیچه میگیرد، ماشینتان جوش میآورد، دختر دایئ تان گم می شود ، اصلا یکهو دیدی رسیدید به حوزه رای گیری گفتند پخت تمام شد، برگ رای تمام شده، امروز برو فردا بیا ، آقا یک روز را زود پاشید دیگر، فکر کنید هری پاتر است، چطور برای جلد صدمش از نصف شب صف کشیده بودید، می دانم زبانم لال این کجا و آن کجا، ولی با ووجود پدیده مشنگ، بالاخره رئیس جمهور از هری پاتر مهم تر است

۳. سبز شماید که همتونو می خوام ، می دانم که بهار است و اصلا ما از بچگی سبز خواب می دیدیم و انقدر سبزی و طراوت این روزها به خودمان وصل کرده ایم که مادرمان ما را با شرک اشتباه میگیرد، از آنجا که از روز پنجشنبه تبلیغات برای کاندیداها حرام است، (ولی شرط می بندم همین صدا سیما تصمیم میگیرد همان روز از بعضیها ترومن شو تهیه کند و حتی در کارشناسی وضع هوا هم ازشان نقل قولی چیزی بیاورد) ، از پوشیدن، یا به کار بردن نشانه هایی که سبزی حتا مختصری دارند هم خود داری کنید ،اصلا مایه های پسته ایی یا زرد یا سفید هم نپوشید اینها را که می شناسید ، اول می گیرند بعد می شمرند، گوش شیطان کر ، شنبه چنان جهان را سبز کنیم که خود طبیعت شک کند که مگر بهار دوباره آغاز شده است.

۴. نام نامزد محبوب تان چیست؟ بیخود جوش نیاورید ما که با ناموستان کاری نداریم خودمان نامزد داریم ماه، قشنگ، آقا،هنرمند، از هر انگشتش یک هنر می بارد ،فقط بعضی وقتها چیزش میگیرد که طوری نیست ، دست کم جدول ضربش خوب است ،( گذشت آن دورانی که عکس زنتان را می گرفتند جلو رویتان ، بگم بگم راه میانداختند)، یکی از مواردی که گزگ به دست بعضیها می دهد که رای عزیزتان را ابطال کند این است که شما نام کامل نامزدتان را روی برگه رای ننویسید، یا مثلا کلمات دیگری اضافه کنید ، مثلا نام زیبای نامزد محبوب بنده، میرحسین موسوی است، یک خامنه هم دارد که حالا فاکتورش می گیریم، منظور را برسانید کافیست ، یک هو ننویسید موسوی قربونت برم ، کاندید سبز ما تویی، فقط تویی، یا به جای موسوی یکهو ننویسید گوگوش یا هایده، برای این کارها شهرداری پشت صندلی اتوبوس و بی ار تی را تعبیه کرده است

۵. آقا یک روز هم که شده به این اعصاب خود مسلط باشید، هم برای خانواده خوب است ، هم برای حفظ آرامش حوزههای رای گیری ، احتمال می رود، طرفداران یک کاندیدایی که یک جاهایشان تا اندرونی سوخته است با ایجاد جو تنش و نا آرامی بخواهند رای بعضی از حوزهها را ابطال کنند ، شما اسیر این جنگ روانی نشوید، هر چقدر هم به این نامزد محبوب تان متلک گفتند، توهین کردند ، چیییز چییزشان گرفت ، شما فقط یک لبخند پت و پهن تحویل شان بدهید کافیست، روز شنبه که تیتر روزنامهها دیدند از صد تا فحش والدین و باغ وحش بد تر است.

۶. اخیرا شایعه شده بود که فقط در مدارس رای بدهید و نه در مساجد ، تا امکان تخلف کمتر شود، اینها را از کجا در میآورند خدا میداند، اصلا تقلب کجا بود؟ مملکت گل و بلبل است، ایران را مدرسه میکنیم اصلا روز جمعه به همه مساجد به چشم مدرسه نگاه میکنیم و در همه جا رای می دهیم، در این صورت چگالی رایها در برخی حوزهها جامعه نمیشود که بشود مثل هلو ابطالش کرد. رای دادن در مسجد، مدرسه، حوزه سیار و هر جای دیگر خوب است. بیخودی کاری نکنید که 90 درصد حوزه بشود رای موسوی و زرتی ابطالش کنند.

۷ . عزیزان من آن جمعه ای که باید مداد سیاه نرم و پر رنگ همراه داشته باشید ، جمعه کنکور است ها، این جمعه انتخابات است، حتما خودکار، روان نویس، یا هر چیزی که پاک نشود همراه داشته باشید ، ازموارد دیگر که باید همراه داشته باشید، شناسنامه عکس دار و کارت ملی است، هموطنآن مقیم خارج پاسپورت کافیست. نکته مهم رایتان را خودتان بنویسید، اگر هم کم سواد هستید به یک فرد مطمئن مراجعه کنید، شناسنامه تان را هم دست کسی ندهید، رای اشتباه که هیچ ، به اسم شما، زنی وامی چیزی می گیرند، میآیید ثواب کنید، چیییز می شوید.

۸. همه در انتخابات شرکت کنید، همه پای صندوقها باشید، و به اتحاد فکر کنید، این را یک بار گفتم، ولی ضریب ۴ دارد باز هم می گویم.نه تنها خودتان، عمه و خاله و پسر عمو و دختر خاله تان هم گیر بدهید که بروند رای بدهند. رای بیشتر زندگی بهتر.

همان تجربه نشان داده است که ظهر هنگام، وقت مناسبی برای تخلفات است، در آن زمانها حوزهها را خالی نگذارید، در رفت و آمد باشید تا نتواند از خالی شدن حوزهها استفاده کنند ،اگر هم گیر دادند که چه میکنید ، بگوید منتظر مامانمان هستیم، (دروغ نیست که، باشد هم در حد دروغ گویی دولت نهم نیست،) اگر هم مواردی از تخلف دیدید به شماره تلفن ۸۳۹۳ اطلأع دهید.

کلیه موارد را رعایت کنید، زت زیاد

ابراهیم نبوی و دوستان
بیستم خرداد 1388

+ نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری |

وقتی تمام خبرگزاریهای دنیا تیتر بزنند که ایران به احمدینژاد گفت٬ نه

آبروی ایران باز خواهد گشت و همگی احساس غرور خواهیم کرد

موسوی ، موسوی . . . پرچم ایران مرا پس بگیر


بیسابقهترین راهپیمایی نیم قرن اخیر اهواز در حمایت از موسوی[+عکس]


حمله وحشیانه لباس شخصیهای حامی احمدینژاد به سبزپوشان هوادار موسوی در شیراز

عکسی از مظلومیت امروز حامیان میرحسین در برابر اوباش احمدی نژاد

(شیراز-چهارشنبه۲۰ /۰۳/۱۳۸۸)

اعاده حیثیت اصفهان :

تصاویر: میدان امام اصفهان، پر از حامی موسوی

الو الو ۱۲۵ محمود آتیش گرفته :

http://www.facebook.com/video/video.php?v=87105899908&ref=mf

بدرقه احمدی نژاد در مسجد دانشگاه صنعتی شریفاحمدی پس از سخنرانی سرتاسر دروغ خود در مقابل مسجد دانشگاه و ادای نماز در مسجد دانشگاه در حیاط مسجد مورد استقبال دانشجویان واقعی دانشگاه قرار گرفت.
به دلیل ضرب و شتم وحشیان نتوانستم فیلم برداری را ادامه دهم.
این فیلم گوشه ای از نفرت دانشجویان آزاده دانشگاه شریف نسبت به دروغ و تزویر و مردم فریبی دولت محمود احمدی نژاد را به تصویر می کشد. :

http://www.youtube.com/watch?v=W1GBecx0kr8

یازده توصیه ستاد مهندس موسوی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رای گیری

حرکت طرفداران موسوي از ميدان ونک به سمت تجريش:

http://www.youtube.com/watch?v=CbSohf_JC-k

زنجیره انسانی سبز در خیابان ولی عصر :

http://www.facebook.com/video/video.php?v=82301244190&ref=mf

http://www.facebook.com/video/video.php?v=108458558898&ref=mf

همایش پرشور حمایت از دکتر احمدی نژاد(به حرفهای مجری دقت کنید ):

http://www.youtube.com/watch?v=N2txOXUR8gw

جزئیات آخرین نظرسنجی به تفکیک استانی: موسوی برنده قاطع در مرحله اول

دولت گشت ارشاد نمیخوایم نمیخوایم :

http://www.youtube.com/watch?v=XihzjnK0DG4

زهرا رهنورد امروز سه شنبه 19 خرداد ، ساعت 17 در ورزشگاه شهید حیدر نیا سخنرانی خواهد کرد.

گزارش تصویری 1/ در حاشیه همایش حامیان احمدی نژاد در مصلی تهران

روايت خرم از برهم خوردن شوي تبيغاتي دولت نهم – قطار بم- زاهدان در روز افتتاح از ریل خارچ شد

گزارش تصویری 1 / زنجیره سبز انسانی حامیان میر حسین موسوی از تجریش تا راه آهن

گزارش تصویری2/ زنجیره سبز انسانی حامیان میر حسین موسوی از تجریش تا راه آهن

رنامه های دولت امید که از ماهها قبل از سوی کمیته های ذیربط با مشارکت صدها تن از نخبگان کشور آماده شده بود شب گذشته از سوی مهندس میرحسین موسوی در جریان مناظره با آقای کروبی در قالب کتابچه ای ارائه شد

گزارش تصویری 2 / استقبال پرشور مردم جنوب شهر تهران از میر حسین موسوی

+ نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری |

صادق محصولی وزیر کشور رسما و در خبرگزاری های رسمی کشور در روز روشن اعلام کرد که برای کمک به ستاد انتخاباتی احمدی نژاد ده میلیارد تومان به او پول داده است. نتایج زیر از اقدام فوق گرفته می شود:

اول، کروبی از سوی احمدی نژاد بخاطر دریافت 300 میلیون تومان از شهرام جزایری متهم شد که فساد مالی دارد، اما احمدی نژاد برای گرفتن پولی به میزان 30 برابر همان پول متهم به فساد نیست.

دوم، دقت کنید که صادق محصولی که به احمدی نژاد قبلا و فعلا پول داده است، وزیر کشور شده است، در حالی که قرار بود قبل از آن وزیر نفت بشود و مجلس به او رای اعتماد نداده بود. یعنی یک آقایی که میلیاردر است، و پولش را از طریق رانت خواری به دست آورده، به رئیس جمهور پول داده است، رئیس جمهور هم او را وزیر کشور کرده است. این واقعه در کجای دنیا اگر اتفاق افتاده بود، ممکن بود وزیر کشور را بلافاصله برکنار نکنند؟ یا حداقل دادگاه رئیس جمهور را سی سال زندانی نکند؟

سوم، آقای صادق محصولی که ده میلیارد تومان به احمدی نژاد پول داده است، و علنا هم این موضوع را اعلام کرده است، وزیر کشور است و موظف است نه تنها کمکی به یکی از نامزدها نکند، بلکه بیطرف باید باشد. به عبارت دیگر وزیر کشور نه تنها طرفدار یکی از نامزدهاست، بلکه برای انتخاب شدن او پول هم داده است.

چهارم، این وزیر کشوری که قرار است انتخابات را برگزار کند و باید بیطرف باشد و ده میلیارد تومان به رئیس اش پول داده است، قبل از اینکه وزیری بشود که باید انتخابات را برگزار کند، خودش رئیس ستاد انتخاباتی همین آقایی شده است که گفته بود اعضای ستاد من هرگز پست و مقامی نخواهند گرفت. به نظر شما در کلمبیا یا در زیمبابوه ممکن است چنین فسادی وجود داشته باشد؟ مثلا بشنویم که در کلمبیا یک سرهنگ نظامی که بعدا استاندار شده با استفاده از قدرت دولت میلیاردر شده و با دادن پول یک شهردار را رئیس جمهور کرده و در مقابل توسط آن رئیس جمهور او را وزیر کشور کرده که دوباره با دادن پول و دخالت در انتخابات توسط همین وزیر کشور، رئیس جمهور بشود. رتبه فساد مالی چنین کشوری چند است؟

پنجم، این وزیر کشوری که ده میلیارد به رئیس جمهوری که رئیس اش است و قرار است توسط او رئیس جمهور شود، میلیاردر بزرگی است که به اندازه همه وزرای تاریخ سی سال گذشته پول دارد، این وزیر در کابینه ای وزیر کشور است که رئیس اش مهمترین شعار انتخاباتی اش مبارزه با قله های ثروت است و می خواهد به فقرا و پابرهنگان کمک کند.

+ نوشته شده در سه شنبه 19 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری |

سپاه هواداران موسوی را به انقلاب مخملی متهم کرد (بی‌ بی‌ سی‌) / (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

چو فردا برآيد بلند آفتاب

من و گرز و ميدان و افراسياب

.

+ نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری | // نظر بدهید

سپاه هواداران موسوی را به ‹انقلاب مخملی› متهم کرد (بی‌ بی‌ سی‌)

رنگ سبز نشان انتخاباتی میرحسین موسوی است

رنگ سبز نشان انتخاباتی میرحسین موسوی است

یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه مخالفان اصلاح طلب محمود احمدی نژاد را متهم به تلاش برای انجام «انقلاب مخملی» کرده است.

یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران، هشدار داد که «هر حرکتی برای انقلاب مخملی در ایران در نطفه خفه خواهد شد.»

آقای جوانی در مصاحبه ای با هفته نامه «صبح صادق» متعلق به سپاه پاسداران گفت: «استفاده از یک رنگ خاص برای اولین بار در انتخابات نشانه ای از کلید خوردن پروژه انقلاب مخملی در انتخابات دهم است.»

وی به مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات، اشاره داشت که در آن از رنگ سبز به عنوان نشان انتخاباتی استفاده می شود.

این اظهارات نشانه اوج گیری تازه ای در جنگ الفاظ میان اردوگاه های رقیب است. آقای احمدی نژاد که با چالش بزرگی از سوی میرحسین موسوی روبروست پیشتر رقبایش را متهم کرد برای کوبیدن او از شیوه های هیتلری استفاده می کنند و گفت مجازات این کار زندان است.

خیابان های تهران در روزهای اخیر صحنه تجمعات پررنگ هواداران نامزدهای انتخابات شامل مهدی کروبی، محسن رضایی، محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی بوده است که در این میان به خصوص جدال و نبرد لفظی میان هواداران احمدی نژاد و موسوی شدید بوده است.

یدالله جوانی در اشاره ای به رنگ سبز در مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی گفت: «کسانی پشت صحنه این رنگ قرار دارند که در پیشینه و سوابق خود طراحی و اجرای سناریوی کوی دانشگاه در 18 تیر و تحصن در مجلس ششم را داشته و معتقد به پیروزی اصلاحات از طریق جنبش اجتماعی و کشاندن هواداران به خیابان ها هستند.»

وی تلویحا گفت که ریشه این جریان به انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور در سال 1376 بازمی گردد.

وی افزود: «این پروژه از سال 1376 در ایران کلید خورد و از آن مقطع تاکنون در چند نوبت تلاش شد تا سناریوهایی با الگوگیری از همین شیوه ها اجرا شود که تاکنون نتیجه نداده است.»

این مقام سپاه همچنین در مورد مبارزات میرحسین موسوی گفت: «آقایان با تبلیغات سنگین و فضاسازی رسانه ای، خود را پیروز انتخابات معرفی کرده و با اعلام جشن پیروزی زودهنگام هواداران را هیجانی و ذوق زده کرده و در صورت پیروزی رقیب، موضوع تقلب در انتخابات را مطرح خواهند ساخت.»

مسئولان مبارزات انتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی علنا نسبت به احتمال بروز تخلف در رای گیری و روند شمارش آرا ابراز نگرانی کرده اند.

منظور این مقام سپاه از «انقلاب مخملی» انقلاب های مسالمت آمیزی است که از جمله در گرجستان باعث فروپاشی حکومت شد.

جمهوری اسلامی در گذشته بارها آمریکا را به تلاش برای راه انداختن انقلاب مخملی در ایران متهم کرده است.

+ نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری | // 2 نظر

ما،مردمی که قصد شرکت در انتخابات را داریم، در واقع مسول صیانت از آرا نیستیم، اما نقش بسیار مهمی در از بین بردن بهانه ابطال آرا و یا امکان تقلبهای انتخاباتی داریم، البته در این دولت که حالا توسط امام زمان ،نه، توسط خود مدیر کل جهان اداره میشود ، اصلا نیازی به انجام این راه کارها نیست ها، اما کار از محکم کاری عیب نمی کند

۱. اولین کاری که کافیست انجام دهیم، تا قویا ضریب امکان تقلب و تخلف بسیار کاهش پیدا کند، شرکت در انتخابات است ،یعنی اگر حضور مردم در انتخابات؛ چشمگیر ؛ شایان توجه ؛ غیر قبل چشم پوشی ، بسیار بالا، کلا در حد تیم ملی باشد و در یک کلام اگر همه در پای صندوقها حاضر شویم ، مهمترین تضمین کننده عدم تقلب و یا تخلفهای احتمالی هستیم ، تقلب حدی دارد و تجربه نشان داده است که در این سی سال تقلبی اگر بوده محدود بوده است و در هیچ حالتی با یک اختلاف رای چهار یا پنج میلیونی ، با رای سازی و ابطال رای نتیجه عوض نشده است ، زبانتان را هم روزی سه وعده گاز بگیرید و کلا حرفش را هم نزنید که بند دل بعضی از این مردم نازک است، از ترس تقلب اصلا در انتخابات شرکت نمی کنند.

۲. هر چند که خواب تا لنگ ظهر روز جمعه واجب عشقی است اما بالا غیرتا همین یک جمعه را سحر خیز باشید تا ۴ سال یک بنده خدایی آرامش خواب روز و شب را از شما نگیرد، از ساعتهای اولیه انتخابات ، با حضور در حوزههای رای گیری، خیال ما و اصلاحات و خودتان را راحت کنید، تا ظهر نشده چنان مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بزنید که دو دو تا یادشان برود . ظهر به بعد ترافیک می شود ،باجناقتان دلپیچه میگیرد، ماشینتان جوش میآورد، دختر دایئ تان گم می شود ، اصلا یکهو دیدی رسیدید به حوزه رای گیری گفتند پخت تمام شد، برگ رای تمام شده، امروز برو فردا بیا ، آقا یک روز را زود پاشید دیگر، فکر کنید هری پاتر است، چطور برای جلد صدمش از نصف شب صف کشیده بودید، می دانم زبانم لال این کجا و آن کجا، ولی با ووجود پدیده مشنگ، بالاخره رئیس جمهور از هری پاتر مهم تر است

۳. سبز شماید که همتونو می خوام ، می دانم که بهار است و اصلا ما از بچگی سبز خواب می دیدیم و انقدر سبزی و طراوت این روزها به خودمان وصل کرده ایم که مادرمان ما را با شرک اشتباه میگیرد، از آنجا که از روز پنجشنبه تبلیغات برای کاندیداها حرام است، (ولی شرط می بندم همین صدا سیما تصمیم میگیرد همان روز از بعضیها ترومن شو تهیه کند و حتی در کارشناسی وضع هوا هم ازشان نقل قولی چیزی بیاورد) ، از پوشیدن، یا به کار بردن نشانه هایی که سبزی حتا مختصری دارند هم خود داری کنید ،اصلا مایه های پسته ایی یا زرد یا سفید هم نپوشید اینها را که می شناسید ، اول می گیرند بعد می شمرند، گوش شیطان کر ، شنبه چنان جهان را سبز کنیم که خود طبیعت شک کند که مگر بهار دوباره آغاز شده است.

۴. نام نامزد محبوب تان چیست؟ بیخود جوش نیاورید ما که با ناموستان کاری نداریم خودمان نامزد داریم ماه، قشنگ، آقا،هنرمند، از هر انگشتش یک هنر می بارد ،فقط بعضی وقتها چیزش میگیرد که طوری نیست ، دست کم جدول ضربش خوب است ،( گذشت آن دورانی که عکس زنتان را می گرفتند جلو رویتان ، بگم بگم راه میانداختند)، یکی از مواردی که گزگ به دست بعضیها می دهد که رای عزیزتان را ابطال کند این است که شما نام کامل نامزدتان را روی برگه رای ننویسید، یا مثلا کلمات دیگری اضافه کنید ، مثلا نام زیبای نامزد محبوب بنده، میرحسین موسوی است، یک خامنه هم دارد که حالا فاکتورش می گیریم، منظور را برسانید کافیست ، یک هو ننویسید موسوی قربونت برم ، کاندید سبز ما تویی، فقط تویی، یا به جای موسوی یکهو ننویسید گوگوش یا هایده، برای این کارها شهرداری پشت صندلی اتوبوس و بی ار تی را تعبیه کرده است

۵. آقا یک روز هم که شده به این اعصاب خود مسلط باشید، هم برای خانواده خوب است ، هم برای حفظ آرامش حوزههای رای گیری ، احتمال می رود، طرفداران یک کاندیدایی که یک جاهایشان تا اندرونی سوخته است با ایجاد جو تنش و نا آرامی بخواهند رای بعضی از حوزهها را ابطال کنند ، شما اسیر این جنگ روانی نشوید، هر چقدر هم به این نامزد محبوب تان متلک گفتند، توهین کردند ، چیییز چییزشان گرفت ، شما فقط یک لبخند پت و پهن تحویل شان بدهید کافیست، روز شنبه که تیتر روزنامهها دیدند از صد تا فحش والدین و باغ وحش بد تر است.

۶. اخیرا شایعه شده بود که فقط در مدارس رای بدهید و نه در مساجد ، تا امکان تخلف کمتر شود، اینها را از کجا در میآورند خدا میداند، اصلا تقلب کجا بود؟ مملکت گل و بلبل است، ایران را مدرسه میکنیم اصلا روز جمعه به همه مساجد به چشم مدرسه نگاه میکنیم و در همه جا رای می دهیم، در این صورت چگالی رایها در برخی حوزهها جامعه نمیشود که بشود مثل هلو ابطالش کرد. رای دادن در مسجد، مدرسه، حوزه سیار و هر جای دیگر خوب است. بیخودی کاری نکنید که 90 درصد حوزه بشود رای موسوی و زرتی ابطالش کنند.

۷ . عزیزان من آن جمعه ای که باید مداد سیاه نرم و پر رنگ همراه داشته باشید ، جمعه کنکور است ها، این جمعه انتخابات است، حتما خودکار، روان نویس، یا هر چیزی که پاک نشود همراه داشته باشید ، ازموارد دیگر که باید همراه داشته باشید، شناسنامه عکس دار و کارت ملی است، هموطنآن مقیم خارج پاسپورت کافیست. نکته مهم رایتان را خودتان بنویسید، اگر هم کم سواد هستید به یک فرد مطمئن مراجعه کنید، شناسنامه تان را هم دست کسی ندهید، رای اشتباه که هیچ ، به اسم شما، زنی وامی چیزی می گیرند، میآیید ثواب کنید، چیییز می شوید.

۸. همه در انتخابات شرکت کنید، همه پای صندوقها باشید، و به اتحاد فکر کنید، این را یک بار گفتم، ولی ضریب ۴ دارد باز هم می گویم.نه تنها خودتان، عمه و خاله و پسر عمو و دختر خاله تان هم گیر بدهید که بروند رای بدهند. رای بیشتر زندگی بهتر.

همان تجربه نشان داده است که ظهر هنگام، وقت مناسبی برای تخلفات است، در آن زمانها حوزهها را خالی نگذارید، در رفت و آمد باشید تا نتواند از خالی شدن حوزهها استفاده کنند ،اگر هم گیر دادند که چه میکنید ، بگوید منتظر مامانمان هستیم، (دروغ نیست که، باشد هم در حد دروغ گویی دولت نهم نیست،) اگر هم مواردی از تخلف دیدید به شماره تلفن ۸۳۹۳ اطلأع دهید.

کلیه موارد را رعایت کنید، زت زیاد

ابراهیم نبوی و دوستان
بیستم خرداد 1388

+ نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری | // نظر بدهید

وقتی‌ تمام خبرگزاری‌های دنیا تیتر بزنند که ایران به احمدی‌نژاد گفت٬ نه

آبروی ایران باز خواهد گشت و همگی‌ احساس غرور خواهیم کرد

موسوی ، موسوی . . . پرچم ایران مرا پس بگیر


بی‌سابقه‌ترین راهپیمایی نیم قرن اخیر اهواز در حمایت از موسوی[+عکس]


حمله وحشیانه لباس شخصی‌های حامی احمدی‌نژاد به سبزپوشان هوادار موسوی در شیراز

عکسی از مظلومیت امروز حامیان میرحسین در برابر اوباش احمدی نژاد

(شیراز-چهارشنبه۲۰ /۰۳/۱۳۸۸)

اعاده حیثیت اصفهان :

تصاویر: میدان امام اصفهان، پر از حامی موسوی

الو الو ۱۲۵ محمود آتیش گرفته :

http://www.facebook.com/video/video.php?v=87105899908&ref=mf

بدرقه احمدی نژاد در مسجد دانشگاه صنعتی شریف احمدی پس از سخنرانی سرتاسر دروغ خود در مقابل مسجد دانشگاه و ادای نماز در مسجد دانشگاه در حیاط مسجد مورد استقبال دانشجویان واقعی دانشگاه قرار گرفت.
به دلیل ضرب و شتم وحشیان نتوانستم فیلم برداری را ادامه دهم.
این فیلم گوشه ای از نفرت دانشجویان آزاده دانشگاه شریف نسبت به دروغ و تزویر و مردم فریبی دولت محمود احمدی نژاد را به تصویر می کشد. :

http://www.youtube.com/watch?v=W1GBecx0kr8

یازده توصیه ستاد مهندس موسوی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رای گیری

حرکت طرفداران موسوي از ميدان ونک به سمت تجريش:

http://www.youtube.com/watch?v=CbSohf_JC-k

زنجیره انسانی‌ سبز در خیابان ولی‌ عصر :

http://www.facebook.com/video/video.php?v=82301244190&ref=mf

http://www.facebook.com/video/video.php?v=108458558898&ref=mf

همایش پرشور حمایت از دکتر احمدی نژاد(به حرف‌های مجری دقت کنید ):

http://www.youtube.com/watch?v=N2txOXUR8gw

جزئیات آخرین نظرسنجی به تفکیک استانی: موسوی برنده قاطع در مرحله اول

دولت گشت ارشاد نمیخوایم نمیخوایم :

http://www.youtube.com/watch?v=XihzjnK0DG4

زهرا رهنورد امروز سه شنبه 19 خرداد ، ساعت 17 در ورزشگاه شهید حیدر نیا سخنرانی خواهد کرد.

گزارش تصویری 1/ در حاشیه همایش حامیان احمدی نژاد در مصلی تهران

روايت خرم از برهم خوردن شوي تبيغاتي دولت نهم – قطار بم- زاهدان در روز افتتاح از ریل خارچ شد

گزارش تصویری 1 / زنجیره سبز انسانی حامیان میر حسین موسوی از تجریش تا راه آهن

گزارش تصویری2/ زنجیره سبز انسانی حامیان میر حسین موسوی از تجریش تا راه آهن

رنامه های دولت امید که از ماهها قبل از سوی کمیته های ذیربط با مشارکت صدها تن از نخبگان کشور آماده شده بود شب گذشته از سوی مهندس میرحسین موسوی در جریان مناظره با آقای کروبی در قالب کتابچه ای ارائه شد

گزارش تصویری 2 / استقبال پرشور مردم جنوب شهر تهران از میر حسین موسوی

+ نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری | // یک نظر

صادق محصولی وزیر کشور رسما و در خبرگزاری های رسمی کشور در روز روشن اعلام کرد که برای کمک به ستاد انتخاباتی احمدی نژاد ده میلیارد تومان به او پول داده است. نتایج زیر از اقدام فوق گرفته می شود:

اول، کروبی از سوی احمدی نژاد بخاطر دریافت 300 میلیون تومان از شهرام جزایری متهم شد که فساد مالی دارد، اما احمدی نژاد برای گرفتن پولی به میزان 30 برابر همان پول متهم به فساد نیست.

دوم، دقت کنید که صادق محصولی که به احمدی نژاد قبلا و فعلا پول داده است، وزیر کشور شده است، در حالی که قرار بود قبل از آن وزیر نفت بشود و مجلس به او رای اعتماد نداده بود. یعنی یک آقایی که میلیاردر است، و پولش را از طریق رانت خواری به دست آورده، به رئیس جمهور پول داده است، رئیس جمهور هم او را وزیر کشور کرده است. این واقعه در کجای دنیا اگر اتفاق افتاده بود، ممکن بود وزیر کشور را بلافاصله برکنار نکنند؟ یا حداقل دادگاه رئیس جمهور را سی سال زندانی نکند؟

سوم، آقای صادق محصولی که ده میلیارد تومان به احمدی نژاد پول داده است، و علنا هم این موضوع را اعلام کرده است، وزیر کشور است و موظف است نه تنها کمکی به یکی از نامزدها نکند، بلکه بیطرف باید باشد. به عبارت دیگر وزیر کشور نه تنها طرفدار یکی از نامزدهاست، بلکه برای انتخاب شدن او پول هم داده است.

چهارم، این وزیر کشوری که قرار است انتخابات را برگزار کند و باید بیطرف باشد و ده میلیارد تومان به رئیس اش پول داده است، قبل از اینکه وزیری بشود که باید انتخابات را برگزار کند، خودش رئیس ستاد انتخاباتی همین آقایی شده است که گفته بود اعضای ستاد من هرگز پست و مقامی نخواهند گرفت. به نظر شما در کلمبیا یا در زیمبابوه ممکن است چنین فسادی وجود داشته باشد؟ مثلا بشنویم که در کلمبیا یک سرهنگ نظامی که بعدا استاندار شده با استفاده از قدرت دولت میلیاردر شده و با دادن پول یک شهردار را رئیس جمهور کرده و در مقابل توسط آن رئیس جمهور او را وزیر کشور کرده که دوباره با دادن پول و دخالت در انتخابات توسط همین وزیر کشور، رئیس جمهور بشود. رتبه فساد مالی چنین کشوری چند است؟

پنجم، این وزیر کشوری که ده میلیارد به رئیس جمهوری که رئیس اش است و قرار است توسط او رئیس جمهور شود، میلیاردر بزرگی است که به اندازه همه وزرای تاریخ سی سال گذشته پول دارد، این وزیر در کابینه ای وزیر کشور است که رئیس اش مهمترین شعار انتخاباتی اش مبارزه با قله های ثروت است و می خواهد به فقرا و پابرهنگان کمک کند.

+ نوشته شده در سه شنبه 19 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری | // یک نظر

+ نوشته شده در سه شنبه 19 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری | // یک نظر

۱. صفحهٔ یوتیوب مربوط به ستاد ما : در این صفحه مجموعه‌ای کامل از فیلمهای افشاگر آمار‌های دروغ احمدی نژاد را میتوانید ببینید:

http://www.youtube.com/profile?user=setademan&view=videos&start=20

۲. وب سایت من ایستگاه زمینی‌ میر:

http://portal.setademan.com/

۳. گزارش سی ان ان از همایش دوم خرداد در ورزشگاه آزادی:

http://www.youtube.com/watch?v=QVbYU9SMLYg

۴. ستاره های سبز با حضور داریوش مهرجویی – مسعود کیمیایی – محسن مخملباف – فاطمه معتمد آریا – لیلی و داوود رشیدی – بهاره راهنما – بیژن امکانیان – حمید فرخ نژاد و …

http://www.youtube.com/watch?v=iTeBwQJAsow

۵. فیلم تبلیغاتی موسوی ساخته داریوش مهرجویی:

http://www.youtube.com/watch?v=JthTuZrW7H0

۶. حمایت اخیر سید محمد خاتمی از مهندس میر حسین موسوی:

http://www.youtube.com/watch?v=YqQ5tpN2E7c

۷. فيلم زيبايي از ميرحسين موسوي با صداي محسن نامجو كه ترانه زيباي چگوارا را مي‌خواند. در اين فيلم از جواني تا اكنون موسوي را مي‌توانيد ببينيد:

http://www.youtube.com/watch?v=ubtGSVnD1zo&feature=related

۸. همایش دوم خرداد میرحسبن موسوی با حضور دکتر خاتمی:

http://www.youtube.com/watch?v=ysynVbzS_mw

۹. مهندس صفایی فراهانی در اجتماع مهندسان برای حمایت از میرحسین موسوی در ورزشگاه عضدی رشت در به اداعای احمدی نژاد در موردش که در مناظره با موسوی بیان کرده بود پاسخ داد ( 14 خرداد هشتاد و هشت):

http://www.youtube.com/watch?v=Fucjzxx-tK0

۱۰. اجتماع ۱۵ هزار نفری اصلاح طلبان ، دوم خرداد ۸۸ استادیوم آزادی همخوانی بسیار زیبا:

http://www.youtube.com/watch?v=7HkayJaAzX8

۱۱. فیلم میر حسین موسوی که در آن از فرهنگیان و اهل هنر و نشر آزاد اعفاید صحبت میکند:

http://www.youtube.com/watch?v=ql_FRKA8njo

۱۲. تا اعلام وضعیت سبز به صندوق های رای پناه ببرید:

http://www.youtube.com/watch?v=RRvgLkYW6GA

۱۳. راهپيمايي بعد از سخنراني موسوی در دانشگاه اصفهان در خيابان چهارباغ بالا :

http://www.youtube.com/watch?v=LHkvaM3sI3M

۱۴. ورود خاتمی به ورزشگاه دوازده هزارنفری آزادی، مراسم سالروز دوم خرداد ۱۳۷۶ در دوم خرداد ۱۳۸۸:

http://www.youtube.com/watch?v=YWT6tJChreU

۱۵. محمود چاخان بای بای (تهران پارک وی ):

http://www.youtube.com/watch?v=EKb1riNV-2A

۱۶. رای میدیم برای فرداهای نو – ۱۲۷ و ستاد ما:

http://www.youtube.com/watch?v=jlamir3iPro

۱۷. این فیلم محصول سایت برنا حامی سر سخت احمدی‌نژاد است و به قول خودشان کلکسیونی از بی احترامی به احمدی‌نژاد و نشان بی دینی طرفداران موسوی است. ولی به نظرم در نگاه یک طرفدار موسوی بیشتر یک فیلم تبلیغاتی بامزه برای موسوی است. به خصوص که برنا بر روی فیلم آهنگ جالبی هم گذاشته است.ازاین به بعد شاید بد نباشه به برنا بگوییم که «برنا برنا منتظر دومیش هستیم هیچ جا نمی‌ریم همین جا هستیم!» :

http://www.youtube.com/watch?v=xboLAk9wc0c

۱۸. درگیری بسیجی‌ها با طرفداران موسوی زیر پل پارک وی تهران دوشنبه ۱۱ خرداد:

http://www.youtube.com/watch?v=JXAKhc-4Ar0

۱۹. حمایت بهاره رهنما و دیگر هنرمندان از میرحسین موسوی:

http://www.youtube.com/watch?v=HmUvmyJlR5o

۲۰. پاره کردن و جمع کردن بنر های ستاد مرکزی میرحسین موسوی توسط نیروی انتظامی (تقلب در انتخابات با نیروی انتظامی احمدی نژاد) :

http://www.youtube.com/watch?v=u9XpMB-a_Ew

۲۱. سخنراني جالب آقاي هاشمي نژاد:

http://www.youtube.com/watch?v=Co9LxTIDstA&feature=related

۲۲. فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی :

http://www.youtube.com/watch?v=e8lsE1-rMQo

۲۳. امیر تتلو (ایران سبز) :

http://www.youtube.com/watch?v=7msXv8Mu79Q

۲۴. پاسخ امام به محمود احمدی نژاد:

http://www.youtube.com/watch?v=djzfQyTZgn4&feature=channel_page


۲۵. موزیک نقاش ؛ میر حسین موسوی:

http://www.youtube.com/watch?v=gInkrgqWuNg


۲۶. نود 90 سیاسی عملکرد جانب دارانه صدا و سیما درباره عملکرد احمدی نژاد :

http://www.youtube.com/watch?v=IlXCfSIT1sw&feature=related

۲۷. نود 90 سیاسی عملکرد جانبدارانه صدا و سیما درباره عملکرد احمدی نژاد :

http://www.youtube.com/watch?v=1eJxGEnOICM&feature=related

۲۸. نود سیاسی – قسمت سوم (تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد):

http://www.youtube.com/watch?v=RNuijNnU7bQ&feature=channel

۲۹. نود سیاسی – قسمت چهارم (نحوهٔ گفتار نماینده ملت بزرگ ایران):

http://www.youtube.com/watch?v=pMMZQO5XCKk&feature=channel_page

۳۰. نود سیاسی – قسمت پنجم (ورزش):

http://www.youtube.com/watch?v=yrQAsquV3uM&feature=channel_page

۳۱. نود 90 سیاسی، فوتبال :

http://www.youtube.com/watch?v=0ZoEyjr3nVw&feature=related

۳۲. نود سیاسی ،پیشگویی:

http://www.youtube.com/watch?v=36zBwHEzkhM&feature=related

۳۳. نود سیاسی- توجه ویژه دولت احمدی نژاد به قانون! :

http://www.youtube.com/watch?v=weCQWGAzwAg&feature=channel_page

۳۴. فرزند شهید ستاری ضمن اعلام حمایت قاطع از میرحسین موسوی از او خواهش کرد برای حفظ آبروی خانواده های شهدا اقدام کند :

http://www.youtube.com/watch?v=G3ACps4_9Lg

۳۵. پسر شهید بروجردی:میرحسین خواب هاله های نور را بر هم زده:

http://www.youtube.com/watch?v=j2H63u9dHQo&feature=channel_page

۳۶. پسر شهید همت:مگر من ندیده‌ام که دخترها را با لگد سوار … :

http://www.youtube.com/watch?v=gtdJ5Av9ceU&feature=channel_page

۳۷. همسر شهید رجایی در همایش دوم خرداد ،ورزشگاه آزادی، از مهندس میر حسین موسوی حمایت کرده و نسبت به تقلب در انتخابات هشدار دادند. ایشان شرکت حداکثری در انتخابات را لازمه خنثی کردن توطئه های ممکن دانستند :

http://www.youtube.com/watch?v=XsTBJqbC0G8&feature=channel_page

۳۸. دیدار پدر شهید جهان آرا با میرحسین موسوی:

http://www.youtube.com/watch?v=YOoAjhG1Rtk&feature=channel_page

۳۹. شعارها و آمارها – ۱- نمودار تورم در ۱۶ سال گذشته (تك تك منابع اين فيلم از وب سايت بانك مركزي دولت نهم و مركز آمار نهاد رياست جمهوري استخراج شده اند. نرخ تورم را از سال 1369 تا 1387در اين آدرس پيدا كنيد: http://www.cbi.ir/page/6117.aspx):

http://www.youtube.com/watch?v=bsXQWLY1yrw&feature=channel_page

۴۰. شعارها و آمارها – ۲ – درآمدهای نفتی سه دولت قبل (تك تك منابع اين فيلم از وب سايت بانك مركزي دولت نهم و مركز آمار نهاد رياست جمهوري استخراج شده اند.براي تماشاي باقي فيلم ها و گرفتن فايل بلوتوث به سايت ستاد من سر بزنيد.):

http://www.youtube.com/watch?v=wZ2Vurt6uYI&feature=channel_page

۴۱. شعارها و آمارها – ۳ – درآمد ساليانه نفتي در ۳۰ سال گذشته :

http://www.youtube.com/watch?v=hcmuXy9UPys&feature=channel_page

۴۲. شعارها و آمارها – ۴ – کسری بودجه دولت‌های پس از انقلاب :

http://www.youtube.com/watch?v=zLPopDzzb6A&feature=channel_page

۴۳. شعارها و آمارها – ۵ – درآمد نفتی و واردات کالاهای خارجی :

http://www.youtube.com/watch?v=20EqeKIi02c&feature=channel_page

۴۴. شعارها و آمارها – ۶ – قیمت مسکن در شش سال گذشته:

http://www.youtube.com/watch?v=2D1gdFlzBak&feature=channel_page

۴۵. شعارها و آمارها – ۷ – اشتغال و پول نفت :

http://www.youtube.com/watch?v=737kJK09Azg&feature=channel_page

۴۶. شعارها و آمارها- ۸ – برداشت از ذخیره ارزی :

http://www.youtube.com/watch?v=jIi6eCTWhkA&feature=channel_page

۴۷. شعارها و آمارها -۹ – چه کسی با آمارها بازی می کند؟(تعریف جدید بیکاری) :

http://www.youtube.com/watch?v=I87Iqj7C4b8&feature=channel_page

۴۸. شعارها و آمارها -۱۰- پیام نوروزی آقای احمدی نژاد چه چیزی دو برابر شده است؟

http://www.youtube.com/watch?v=eTNet-HkgaE&feature=channel_page

۴۹. آمارها و شعارها – ۱۱ – چه کسی از افشاگری می ترسد؟

http://www.youtube.com/watch?v=vL5_p_JxToc&feature=channel_page

۵۰. آمارها و شعارها – ۱۳ – چه کسی کار دیگران را به نام خود تمام می کند؟ :

http://www.youtube.com/watch?v=7zdgiOw8B-I&feature=channel_page

۵۱. دروغ بزرگ احمدی نژاد (احمدينژاد گفت: آن روزي كه رئيس جمهور سابق (منظور وی خاتمی است) با آن وضعيت به فرانسه رفت يكي از غم انگيزترين روزهاي زندگي ام بود چرا كه ژاك شيراك در بالاي پله هاي محل استقرار خود ايستاده بود و رئيس جمهور قبلي ايران در پايين پله ها از ماشين پياده شد و پله هاي متعدد را پشت سر گذاشت تا به او برسد و اين حركت از موضع ضعف باعث تحقير ما شد!! آیا امکان دارد که احمدی نژاد حتی یک روده راست در شکمش باشد؟؟ خیر!! این فیلم‌ را ببینید) :

http://www.youtube.com/watch?v=mKZISYhmp54

حمایت از مهندس میر حسین موسوی (به اهتمام :محمدپورراد
آهنگ : همراهم باش
شعر:عبدالجبارکاکایی
آهنگ وتنظیم : پدرام کشتکار
خواننده : ایمان نبی زاده
طرح وتدوین : مصطفی عجمی
حمایت از مهندس موسوی) :

http://www.youtube.com/watch?v=WU195HLeTJ8

+ نوشته شده در دوشنبه 18 خرداد1388ساعت توسط جاسم جباری | // یک نظر