رفتار سوال برانگیز نیروی انتظامی

آیا با هیچ منطقی میتوان از این رفتار دفاع کرد؟

در لزوم مبارزه با اراذل و اوباش جای هیچ تردیدی نیست اما به چه قیمتی؟

به قیمت لگدمال شدن قانون و حتی انسانیت! ! !

در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:

«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.

هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟

چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟

هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟ يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش‌ را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}

………………………………………………..

زدن آدمها با دستان بسته کجایش شبیه رافت اسلامی است!

مهرورزی با لات و لوت ها آنهم از نوع نیروی انتظامی

این هم یک عکس عمودی از لطافت نقابداران سیاه پوش

همان صحنه از یک زاویه دیگر. عجب نمایشی

فرستادن مجرمین به صندوق عقب به دلیل کمبود امکانات است نه خدای نکرده قصاوت و سنگدلی

آقا بزور جاش می دیم نگران نباش!

آها… باریکلا!

دیدی جا شد!

این هم یک نمونه دیگر از مهرورزی آقایان نقابدار سیاهپوش!

………………………………

………………..

.

 


متن کامل مقاله عمادالدین باقی

اوباش ستيزي بي بنياد

هم ميهن دوشنبه7/3/1386(سرمقاله)

در چند روز گذشته شاهد موج گسترده مبارزه با بدحجابي و نيز مبارزه با اراذل و اوباش به نحوي خشن بوديم كه تصاوير هجوم‌هاي شبانه و ضرب و شتم آنان از سيماي جمهوري اسلامي كراراً پخش شده است. در اين زمينه چند ملاحظه و تامل وجود دارد:
1- پديده‌اي به نام اراذل و اوباش تازگي ندارد و نه تنها در جوامع مختلف كه در ايران پيش از انقلاب نيز وجود داشته است. چنانكه در كتاب فرادستان و فرودستان به تفصيل آمده است اساساً يكي از انگيزه‌هاي شورشگري در جامعه به ويژه در مناطق حاشيه نشين پيش از انقلاب،قدرت يابي اراذل و اوباش بود. با وجود منزوي شدن اين پديده تحت تاثير انقلاب اما در دهه نخست انقلاب باز هم از ميان نرفته بود و مديران و تحليل‌گران آن را از آثار و عوارض رژيم ستمشاهي مي‌خواندند. نكته مهم و درخور توجه در مورد مبارزه اين روزها با اراذل و اوباش اين است كه ميانگين سني آنها نشان مي‌دهد كه هعمر اكثر آنان كمتر يا برابر با عمر جمهوري اسلامي است. به عبارت ديگرآنها نه ميراث رژيم شاه كه در دامان ـ دوره ـ نظام جمهوري اسلامي پرورش يافته‌اند. پيش از انقلاب گفته مي شد يك روز راديو و تلويزيون را در اختيار روحانيون قرار دهيد تا تاثير شگرف آنها را در جلوگيري از انحرافات اجتماعي بنگريد اما در تمام 27 سال گذشته كليه عوامل اثرگذار تبليغي و ترتيبي اعم از راديو و تلويزيون، مطبوعات، كتاب، مدرسه ، دانشگاه، مسجد و منبر و در و ديوار شهر و تبليغات شهري در انحصار و كنترل حكومت بوده است لذا مطلوب است به جاي اكتفا به اوباش‌ستيزي به اين پرسش پاسخ دهيم كه نقش ما و قصور يا تقصير مديريت جامعه در بروز اين ناهنجاري‌ها چه بوده است؟ آنچه مسلم است اينكه اين افراد مجرم با لفطره نبوده و از كودكي و نوزادي در شمار بزهكاران قرار نداشتند و در يك فرايند ترتيبي و تحت تاثير خانواده و محيط به اين شخصيت اكتسابي دست يافته‌اند. لذا آنها پيش از آنكه مجرم باشند قرباني هستند اما قرباني چه عواملي و چه قصور و تقصيرهايي؟ چرا به جاي ملامت خود و شناخت سهم و نقش خويش در بروز اين ناهنجاري‌ها، قرباني را هدف قرار مي دهيم تا خويشتن را تبرئه كنيم؟
2- طبق اصل 156قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از وظايف قوه قضاييه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است. قرار نيست حكومت و قوه قضاييه و ضابطان بنشينند تا بزه گسترش يابد سپس با صرف هزينه گزافي به مقابله با آن برخيرند زيرا با هزينه كمتري مي توان از آن پيشگيري كرد يا بزه را كاهش داد. خوشبختانه رئيس و سخنگوي قوه قضاييه و رييس دادگستري تهران در خصوص پديده اوباش ديدگاهي منطقي و روشي حقوقي را اتخاذ كردند اما نيرويي كه بايد به عنوان ضابط قوه قضاييه و به ياري آن به پيشگيري از جرم مي‌پرداخت چه كرده است؟
3- با توجه به هزينه سنگين بسيج پليس و بازداشت اوباش و نگهداري آنان در زندان، بدون شك اگر درصد ناچيزي از اين هزينه صرف پژوهش‌هايي توسط محققان حرفه اي درباره چرايي و علل و عوامل و زمينه‌هاي بروز و گسترش اوباشگري و ناامني اجتماعي و روش‌هاي علمي مقابله با آن مي‌شد به مراتب نتيجه بخش‌تر بود.
4- طبق موازين جهاني حقوق بشر و نيز قوانين داخلي ايران كليه محكومان و مجرمان داراي حقوقي غير قابل انكار ند.در ماده دهم ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي آمده است «درباره كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده‌اند (مجرماني كه محكوم گرديده‌اند) بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد» مطابق اسناد بين‌المللي حقوق بشر مجرمي كه محكوم مي‌شود فقط حق آزادي او سلب و از جامعه دور نگه داشته مي‌شود اما ساير حقوق انساني او مانند حق بهداشت، غذا، ديدار با خانواده، مطالعه روزنامه و كتاب و داشتن راديو و تلويزيون و بسياري از حقوق ديگر را نمي توان سلب كرد. بنابراين دفاع از حقوق مجرم دفاع از مجرم نيست. با توجه به تفاوت ميان مجرم و حقوق مجرم است كه در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.
اصل 39 قانون اساسي تصريح دارد كه هر نوع اهانت و هتك حرمت حيثيت زنداني و محكوم يا مجرم موجب مجازات است. با اين وصف چگونه مي توان اراذل و اوباش را با وجود آنكه موجب ناامني و مزاحمت شده اند ولي پيش از محاكمه و رعايت فرايند دادرسي مورد اهانت و تحقير و ضرب و شتم قرار داده و در تلويزيون سراسري نمايش دهند در حالي كه حتي اگر پس دادرسي محكوم شوند نيز هيچ مرجعي حق چنين رفتاري را با آنها ندارد. هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟
5- تكرار مكرر پخش تصاوير هجوم و بازداشت و ضرب و شتم و تحقير وتوهين اراذل و اوباش پيامدي جز ترويج و تقويت فرهنگ خشونت در جامعه نخواهد داشت. طبق شريعت اسلامي برخي مشاغل مانند قصابي يا حتي شغل شريف پزشكي مكروه به شمارمي آيد فقط به اين دليل كه براي طبيب حساسيت درباره بيمار از بين مي‌رود و وضعيت دردناك بيماران براي او عادي مي شود و براي قصاب به دليل اينكه حيوان حلال گوشتي را ذبح يا براي فروش قطعه قطعه مي كند ممكن است موجب قساوت شود. در حالي كه چنين مشاغل مهم و ضروري صرفاً بخاطر احتمال بروز قساوت يا از دست دادن حساسيت‌هاي انساني مكروه شناخته مي‌شوند چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟
هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟
6- شيوه اعلام شماره تلفن براي معرفي اراذل و اوباش از سوي مردم تمام مراجع قانوني را بي اعتبار مي‌كند و تشخيص مجرم و برخورد با آن را به دست عوام مي سپارد و خطر تسويه حساب‌هاي شخصي را هم به دنبال دارد. آيا همه 1200 نفر دستگير شده، شرور هستند؟ نگارنده مي تواند حداقل دو تن را نام برد كه در ميان اهالي محل اشتهار به شرارت نداشته ويكي از آنان وبلاگ نويس بوده است اما با همين روش بازداشت شده‌اند. آيا چنين فردي با برچسب شرارت ديگر مي تواند به زندگي عادي بازگردد وآيا يك عنصر ضد اجتماعي نخواهد شد؟
7- هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات مزاحمين امنيت مردم بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟
يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش‌ را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}

اين مقاله با حذف پاراگراف آخر دراختيار هم ميهن قرار گرفت.تيتر مقاله نيز در روزنامه به «اوباش ستيزي كافي نيست»تغيير داده شد.

.

گرد آوری و تنظیم: جاسم جباری

مجموعه ای از دروغها٬ توهین ها و چرندیات دکتر احمدی نژاد همراه با مستندات=عکس وفیلم

.

Bookmark and Share


لینک این مطلب در سایت بالاترین:http://balatarin.com/permlink/2009/2/24/1524548
مجموعه ای از دروغها٬ توهین ها و چرندیات دکتر احمدی نژاد همراه با مستندات=عکس وفیلم

۱. فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد در اخبار صداوسیما قبل از انتخابات ریاست جمهوری (سال ۸۴)٬ در این فیلم احمدی نژاد مدعی شده بود که دولت به نوع پوشش یا آرایش مو جوانان کاری نخواهد داشت:

http://www.youtube.com/watch?v=EuqZm98OgXc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MGdDrGH1NkY

متن دقیق گفته های دکتر احمدی نژاد:

واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست؟ بچه ها دوست دارن موهاشون رو هر جوری بزارن، به من و تو چه ربطی داره؟ من و تو باید به مسائل اساسی کشور برسیم. یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم، مردم سلایق گوناگون دارن. سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف. دولت خدمتگذار همه است. چرا مردم رو کوچیک می کنیم؟ یعنی واقعا مردم رو این قدر کوچیک می کنیم که الان مشکل مهم جوون های ما اینه که مدل موشون رو چه جوری بزنن، دولت هم نمی ذاره. شان دولت اینه؟ شان مردم اینه؟ این توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم می گیریم؟ الان مشکل کشور اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس رو پوشید؟ یعنی مشکل کشور ما اینه؟ مشکل مردم ما اینه؟»

و اما دلایل دروغ بودن ادعای دکتر احمدی نژاد:

۱) عکس های جالب از طرح مبارزه با بدحجابی (التماس کودک به مامور ناجا را ببینید)

۲)  فیلم برخورد نیروی انتظامی در دولت دکتر احمدی نژاد (طرح امنیت اجتماعی٬ مبارزه با بدحجابی) ۱

۳) فیلم برخورد نیروی انتظامی در دولت دکتر احمدی نژاد (طرح امنیت اجتماعی٬ مبارزه با بدحجابی) ۲

۴) فیلم دستگیری دختری در ایران توسط نیروی انتظامی

۵) تصاویری دلخراش و شرم آور از طرح امنیت اجتماعی(۳۱عکس)در دولت احمدی نژاد

۶) گزارش تصویری از مرحله‌ جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي!!!

۷) رفتار نیروی انتظامی با مجرمین (فیلم)

۸) رفتار وحشیانه مامور نیروی انتظامی با یک متهم (فیلم)

۹) رفتار وحشیانه نیروی انتظامی در رزمایش امنیت اجتماعی (فیلم)

۱۰) عکس های طرح مبارزه با بدحجابی ( حادثه میدان هفت تیر )

البته وقاحت این دولت به همین جا ختم نمیشود چند روز پیش مشاور احمدی نژاد آقای کلهر باز هم گفت: رئیس جمهور با لباس مردم کاری ندارد/ احمدی نژاد مخالف اصلاح موی سرم بود

این آقا که موهای دم اسبی داره مشاور دکتر احمدی نژاد است:

همونجور که میدونید نیروی انتظامی زیر مجموعه وزارت کشور میباشد و این به این معنی است که دولت برای نیروی انتظامی سیاست گذاری میکند٬ حالا یکبار دیگه عکس مشاور دکتر احمدی نژاد را ببینید و تصور کنید اگر با این مو بیرون بروید نیروی انتظامی چه برخوردی باهاتون میکند با دیدن فیلم زیر بهتر میتونید تصور کنید.

الف) آزار و اذیت یک جوان به جرم بلند بودن مو توسط نيروي انتظامي

ب) http://www.youtube.com/watch?v=iCo8C05CUcA


۲. فیلم دیدار دکتر احمدی نژاد با آیت الله جوادی آملی٬ در این فیلم دکتر صراحتا تاکید میکند که هنگام سخنرانی در سازمان ملل در هاله ای از نور احاطه شده بود و …

http://www.youtube.com/watch?v=M1iqFe2nNnk&feature=related

و اما چندی بعد دکتر با همان صراحت تاکید میکند که همچین حرفی نزده است:

http://www.youtube.com/watch?v=HCbSX1bLRGY&feature=related

دروغ که حناق نیست:

http://www.youtube.com/watch?v=gbAbZyGMnNg&feature=rec-HM-r2

احمدي نژاد؛ نگفتم هاله نور (روزنامه اعتماد)

مشاور دکتر هم با همان صراحت تکذیب میکند:

مشاور احمدی نژاد: «هاله نور» را یک نفر دیگر گفته بود

عصرایران – در ادامه مصاحبه جوانفکر، خبرنگار اعتماد به موضوع جنجالی هاله نور می پردازد.

پس از سفرمحمود احمدی نژاد برای بار اول به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد فیلمی از دیدار رییس جمهور با آیت الله جوادی آملی در رسانه ها منتشر شد که در آن رییس جمهور از احساس وجود هاله نور در اطرافش به هنگام سخنرانی در مجمع عمومی به آیت الله جوادی آملی توضیحاتی می دهد.

در گفتگوی جوانفکر این موضوع دست مایه سوال و جواب های خبرنگار با مشاور مطبوعاتی رییس جمهور شده است که در ادامه عینا پرسش ها و پاسخ ها می آید:

حضرتعالی اشاره کردید وظیفه رسانه ها اطلاع رسانی دقیق، بی طرفانه، صادقانه و شفاف است. موضع گیری های آقای رئیس جمهور در چند مورد کاملاً دچار دوگانگی شده است. من از لفظ تناقض استفاده نمی کنم. از ایشان فیلمی تحت عنوان هاله نور منتشر شد که به نیویورک رفته و هاله نور را دیده است.

شما این را اشتباه منتقل می کنید. این جمله اشتباه است. ایشان نگفته هاله نور را دیده است.

دقیق تر جمله آقای احمدی نژاد را بگویم؟

بله، دقیق بگویید.

ایشان در دیدار با آیت الله جوادی آملی گفت من زمانی که پشت تریبون رفتم و در حال صحبت کردن بودم، سران کشورها همین طور نگاه می کردند و حتی پلک هم نمی زدند. دوستان بعداً به من گفتند یک هاله نور دور سر شما بود. البته خود من هم احساس کردم. این عین جمله آقای احمدی نژاد است، نیست؟

پس خود ایشان نگفته اند من هاله نور دیده ام، گفتند یک نفر گفته است.

گفتند خود من هم احساس کردم.

خیر، نقل قول دیگری را گفته است که ما احساس کردیم. شما در یک هاله یی از نور پشت تریبون رفته و شروع به صحبت کردید.

جمله ایشان این بوده که «من احساس کردم یک هاله نور وجود دارد».

خیر، این طور نبوده است. من آنجا بوده ام. من در جلسه دیدار با آقای جوادی آملی بوده ام. اگر می خواهید نقل کنید، درست نقل کنید، این طور نیست. این همان دروغ هایی است که پشت سر هم چیده می شود.

خبرنگار صدا و سیما از آقای احمدی نژاد پرسید و ایشان گفتند من نگفتم هاله نور، خدا نور است، کلمه الله نور است، آیا در این دو جمله تناقض وجود ندارد؟

یعنی چه؟ دوگانگی برای چه؟ مگر کلمه الله نور نیست؟

این پاسخ با آنچه آقای احمدی نژاد در دیدار با آقای جوادی آملی می گوید، متفاوت است.

کجای این جمله تناقض است؟ ایشان نقل کرده اند یک نفر چنین چیزی را گفته است ولی چه ربطی دارد به اینکه کلمه الله نور است.

شما چرا جمله خود آقای احمدی نژاد را نمی گویید که گفتند؛ «خود من هم احساس کردم »؟

چنین چیزی نگفته اند.

فیلم آن وجود دارد.

شما ببینید و اگر بود، به مردم منتقل کنید.

مردم ایران این فیلم را دیده اند. نیازی به انتقال مجدد وجود ندارد.

پس مردم هم دیده اند و چنین چیزی نبوده است که گفته باشند من هم چنین چیزی را احساس کردم.

یادآور می شود ، پیش از این ، برخی مقامات دولتی ، اصل این فیلم را زیر سوال برده  و آن را «مونتاژ شده» دانسته بودند ولی اینک ، جوانفکر با یک قدم به سمت واقع گرایی ، از انکار اصالت فیلم خودداری و فقط روایت دیگری از فیلم را بیان کرده است.

این فیلم در اینترنت نیز پخش شد و جزو پربیننده ترین ویدئوها قرار گرفت.


۳. فیلم سخنان رئیس جمهور در جمع خانواده‌های ایثارگران بیرجند٬ در این فیلم احمدی نژاد مخالفان خود را برغاله خطاب کرد:

 

http://media.farsnews.com/Media/8608/Video/860821/860821V0274481.wmv

http://www.youtube.com/watch?v=AoYlugcZ96M&feature=related

متن همین سخنرانی در چند سایت خبری:

بخش سانسورشده اظهارات رئیس جمهور در بیرجند (تابناک)

بخش منتشر نشده ای از اظهارات رئیس جمهور (فردا نیوز)


۴. داستان عوض علی کردان وزیر کشور دولت عدالت محور٬ مدرک جعلی دکترای او و دفاع دکتر احمدی نژاد از کردان

کردان (و همچنین اعضای دیگر دولت) در توجیه این ماجرا بارها دروغ گفتند٬ که قسمت زیادی از این دروغ گوییهای مدعیان عدالت محوری در جلسه استیضاح کردان در مجلس مطرح شد:

صحبتهای بیژن نوباوه نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۱

صحبتهای بیژن نوباوه نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۲

صحبتهای علي مطهري نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۱

صحبتهای علي مطهري نماینده اصولگرای موافق استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد۲

آخرین دفاعیات کردان در مجلس (قسمت اول)

آخرین دفاعیات کردان در مجلس (قسمت دوم)

گزارشی از کلیت داستان (فیلم)

تصاویر مدرک دکترای جعلی دکتر کردان و همچنین چند استعلام از دانشگاه اکسفورد

گزارش نوشتاری از ماجرا و غلط های فاحش در متن مدرک دکترای جعلی دکتر کردان

و اما دفاع دکتر احمدی‌نژاد مدعی عدالت از دوست قدیمی خود:

الف) احمدی‌نژاد در مراسم معارفه کردان: برای خدمتگذاری نیازی به کاغذپاره‌ها نیست (خبرگزاری فارس)

رئیس جمهور درخصوص ایجاد تشکیک درباره مدرک سرپرست وزرات کشور گفت تهمت‌های زیادی در این باره مطرح شد، اما برای خدمتگذاری نیازی به کاغذپاره‌ها نیست.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705201257

ب) رییس جمهور:درجلسه استیضاح وزیر کشور شرکت نمی‌کنم/عده‌ای می‌خواهند دولت را از اکثریت بیاندازند (ایسنا)

وی تصریح کرد: « جایگاه مجلس از نظر ما بسیار بالاست اما به عقیده من آقای کردان مظلوم واقع شد چرا که تاکنون به کسی تا این حد توهین نشده بود.»

رییس‌جمهوری گفت:« قطعا همه ضعف‌هایی دارند اما اگر بنا باشد نقاط ضعف یکدیگر را روی میز بگذاریم، مسایل دیگری پیش خواهد آمد.»

احمدی‌نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه استیضاح کردان استیضاح درستی نیست، تاکید کرد:« دولت بنا ندارد وارد این مسایل شود و الا ما می‌توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده‌اند.»

رییس جمهوری تصریح کرد: « به عقیده ما این موضوع اصلی کشور نیست و طرح آن باعث ایجاد جنجال شده و مانع کارهای دولت می‌شود. از سویی شرایط کشور حساس است و دنیا در آستانه تحولات عظیمی قرار دارد.»

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1227351&Lang=P


۵. در یکی از سخنرانی ها آقای دکتر احمدی‌نژاد فرمودند: دختری ۱۶ ساله در خانه انرژی هسته ای را کشف کرده است {البته بدون راکتور و این جور اصراف کاری ها}

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1227351&Lang=P


۶. احمدی‌نژاد در آیین افتتاح طرح‌های استان خوزستان: من امروز به آنها می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود. (به ادبیات دکتر توجه کنید)

 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709040530 (خبرگزاری فارس)


۷. سخنان دکتر احمدي ن‍ژاد درباره سفر خاتمي به فرانسه و اینکه ژاک شیراک برای استقبال حتی از پله ها پایین نیامد:

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z3wEQhroUTs&feature=related

این هم اثبات دروغ دکتر احمدی نژاد:


۸. احمدی نژاد در جمع مردم استان زنجان: ملت ایران با چاقوی زنجان دست و پای متجاوزان را قطع می‌کند

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور تاکید کرد: اگر بدخواهان به حقوق ملت ایران تجاوز کنند این ملت با چاقوی زنجان دست و پای آنها را قطع می‌کند.

http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8708291649

http://www.youtube.com/watch?v=YtPjrYdrPYA&feature=related


۹. ادعای دکتر احمدی نژاد مبنی اینکه دشمنان طرح ربودن او را در سفر به عراق داشتند (البته او هیچگاه مدرکی برای این ادعای مضحک ارائه نکرد).

احمدی‌نژاد در ششمین اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: دشمنان طرح ربودن خادم ملت را در سفر به عراق برنامه‌ریزی کرده بودند (خبرگزاری فارس)

به خواندن ادامه دهید

اولین گوشمالی به خاتمی بعد از اعلام کاندیداتوری توسط برادران فشاری در راهپیمایی ۲۲ بهمن:

اولین گوشمالی به خاتمی بعد از اعلام کاندیداتوری توسط برادران فشاری در راهپیمایی ۲۲ بهمن: <!– /**/ –>

سید محمد خاتمی ـ رئیس جمهور پیشین ایران ـ سه فرزند دارد، دو دختر و یک پسر:

دختر بزرگش (لیلا، متولد 1354) همراه با همسرش در ایتالیا مشغول به تحصیل هستند، دختر دومش (نرگس، متولد 1360) دانشگاه را به تازگی تمام کرده و پسرش (عماد، متولد 1367) هم پیش دانشگاهی می‏رود.

حال ببینید یک عکس جالب از «بچه داری خاتمی» در ۲۲ سال پیش …

پدرش که فوت شده:

عكس خاتمی و مادرش در شیراز:


.
خاتمی سالها پیش:

افسر وظیفه محمد خاتمی: (یعنی سربازی رفته روحانیون سربازی نمی رفتن)

باران کوثری و پگاه آهنگرانی در کنار آقای خاتمی:

خاتمی، انار و خلعت

اين تاجيکها را برای همين مهماندوستی شان دوست دارم. ببين که چگونه رحمانوف پيش دست انار را برای مهمانش به دست گرفته تعارف می کند. در جای ديگر باشی حتما پيشخدمتی برای هر دو می آورد. اما تاجيک می گويد مهمان نوازی اين است که با دست خود به مهمان پيشکش کنی حتی اگر رئيس جمهور باشی:

و چه عجيب است اين تصوير. تاجيکان را مقالی است که می گويند تاجيک مهمان را هم تاجيک می کند. خاتمی در اين لباس هيچ شباهتی به رئيس جمهور ندارد. «شبيه پادشاهان شده است.» يکی از دوستان تاجيکم می گويد. چه درست! فرهنگ تاجيکی هنوز بر اشرافيت قديم تکيه دارد. فاخرپسند است:

قاسم خانی، ژوله و همسرش و شقایق دهقان با سيد محمد خاتمی:
نظرات:
1.اون خانمی که بین شقایق دهقان و بزرگمرد ایران آقای خاتمی ایستاده نه همسر پیمان است و نه همسر محراب قاسم خانی!
دقیق نمی دونم کیه! ام یه چیز رو خیلی دقیق می دونم اونم اینه که:
همسر محراب قاسم خانی= شقایق دهقان
همسر پیمان قاسم خانی= بهاره رهنما

2.اون خانم آفاي ژو له هست و اين هم مراسم عقد ايشونه که توسط آقاي خاتمي انجام شده :

اردیبهشت ۱۳۸۷ در نمايشگاه كتاب :

جنجال سازیها برای خاتمی یکی درشب یلدا ی چلچراغ و دیگری در ایتالیا:

شب یلدا با هنرمندان – با حضور رییس جمهور محبوب سابق آقای خاتمی:

خاتمی در جلسه‌ی پرسش و پاسخ كوتاهی كه «فاطمه معتمدآریا» نقش مجری را در آن ایفا می‌كرد:

عکس یادگاری بچه های چلچلراغ:


آفتاب: سخنرانی «سیدمحمد خاتمی» در روز نیمه شعبان در مسجد ولی‌عصر تهران اگرچه با استقبال گسترده جوانان و اقشار مختلف مردم روبرو شد؛ اما پایان این مراسم مانند آغازش دلنشین نبود.

به گزارش آفتاب، پس از اتمام سخنرانی خاتمی، هنگامی که وی در حال پایین آمدن از سن بود، مرد ناشناسی با حمله به سوی رئیس جمهور پیشین ایران قصد ضرب و شتم وی را داشت که با دخالت به موقع اطرافیان و تیم حفاظت خاتمی، این فرد دستگیر شد.

گفته می‌شود فرد مهاجم با ضمانت رئیس جمهور سابق آزاد شد:

سعید پورحیدر … روزنامه نگار:
یکشنبه ۱۵ مرداد یکی از بهترین روزهای زندگی من بود . خیلی دوست داشتم که مراسم عقدم در حضور خاتمی ، کدیور و یا اشکوری برگزار بشه که قسمت این بود آقای خاتمی خطبه عقدمو در محل دفتر بنیاد باران جاری کنه . از آقای انصاری مدیر عامل بنیاد باران که زحمت کشیدن و از آقای خاتمی برام وقت گرفتنبسیار ممنون و از خیلی از دوستان هم شرمنده که امکان دعوت از اونها به علت محدودیتهای دفتر آقای خاتمی برام مقدور نبود :

تولد 63 سالگی:

در آمریکا کنار بعضی ها:

اون روز یادش بخیر مراسم خداحافظی خاتمی رییس جمهور با خبرنگاران و عکاسان ، بچه ها گروه گروه بر سر میزها ایستاده بودند تا با خاتمی عکسی بگیرن و صحبتی داشته باشن .که سید مهدی میر افضلی با لهجه شیرین یزدی با همشهری خود خاتمی شروع به صحبت کردن کرد:

ادعای عجیب احمدی نژاد درباره تحقیر خاتمی توسط شیراک در سفر به فرانسه:
در این سخنرانی وی ادعا می کند شیراک برای استقبال از خاتمی از پله ها پایین نیامده و با این کار خاتمی را تحقیر کرده است.احمدی نژاد همچنین از غصه دار شدنش به خاطر این حرکت شیراک سخن می گوید و اینکه به اتنقام این حرکت در دوره مسوولیت خود سه بار دستور داده است دیدارهای متکی با وزیر خارجه فرانسه لغو شود
متاسفانه در این سخنرانی آقای احمدی نژاد دوبار از الفاظ بدی استفاده می کند که به نظر من در شان مقام ریاست جمهوری ایران نیست.این عکس که آن روزها در خبرگزاری ها منتشر شد به وضوح نشان می دهد که شیراک از خاتمی در پایین پله ها و به گرمی استقبال کرده است :
.
پاسخ خاتمی به دانشجوی اسراییلی: دوست من امروز ما همه به صلح در خاورمیانه نیازداریم

محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز سه شنبه به همراه نخست وزیر سابق نروژ بوندویک در جمع دانشجویان دانشگاه اسلو حاضر شد و پس از قرائت مقاله ای در مورد جهانی شدن و چالشهای پیش روی غرب و شرق به سوالات دانشجویان پاسخ گفت:

لیلا حاتمی در همایش دعوت از خاتمی (چند روز بعد سینمای متعلق به لیلا حاتمی و همسرش در یک آتش سوزی عمدی از بین رفت):
.

خاتمی و ابراهیم حاتمی کیا:
.

سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور کشورمان طي سفري به ايتاليا با پاپ بنديکت شانزدهم رهبر مذهبي کاتوليک هاي جهان ديدار کرد:

+ نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

برای آنانکه طرح مجلس اصولگرا در مورد بنزین را کارشناسانه میدانند (۱) / (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

اگر این نمایندگان اصولگرا در مجلس (که اکثریت مطلق را درمجلس دارند) معتقدند که نباید قیمت بنزین اینقدر پایین باشد و دولت نباید مقدار زیادی یارانه به بنزین اختصاص بدهد
پس چرا:
[با تشكيل مجلس هفتم، نمایندگان محترم و تازه‌وارد مجلس در يك حركت دلسوزانه ولي غيركارشناسي، طرحي را به تصويب رساندند كه نه‌تنها سياست تغيير يك‌باره قيمت حامل‌هاي انرژي را منتفي كردند بلكه با تثبيت قيمت، اصلاح تدريجي آن و كنترل مصرف را هم منتفي كردند. هرچند به ظاهر اين تصميم در جهت منافع مردم، تفسير مي‌شد ليكن گذشت زمان و واقعيت‌هاي اقتصادي چنان درسي به طراحان و تصويب‌كنندگان طرح تثبيت قيمت‌ها داد كه خود آنان ناچار به اصلاح اين سياست شدند.]
در واقع از مجلس قبلی قرار بود بر طبق برنامه چهارم توسعه قیمت بنزین به طور تدریجی افزایش پیدا کند تا به مقدار قابل قبولی از لحاظ اقتصادی برسد.اما دولت و مجلس اصولگرا طرح تثبیت قیمت ها را تصویب و اجرا کردند البته نه به خاطر تبلیغات برای خودشان بلکه به این دلیل که هیتی کار کردن را دوست داشتند و اون زمان فکر میکردند اینجوری دل مردم را بدست می آورنداما خیلی زود فهمیدن که اقتصاد مملکت را نمی توانند مثل حسنییه محل اداره کرد.
اما این پایان کار نبود انها حتی بعد از فهم این قضیه هم چون اصولا با کار کارشناسانه میانه ای ندارند چند ماه پیش تصمیم انقلابی دیگری گرفتند که جز تکرار اشتباهات گذشته و تحمیل هزینه های بسیار زیاد برای مملکت چیز دیگری نخواهد داشت….

ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه 8 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

آسمان دیلی نیوز:شب گذشته 2 فروشگاه شهروند حکیمیه در تهرانپارس و بهاره در یافت آباد تهران از سوی افراد ناشناس مورد سرقت و آتش سوزی قرار گرفت.
مدیر روابط عمومی فروشگاههای شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : شب گذشته حدود ساعت 11 تعدادی از افراد ناشناس به فروشگاه شهروند در حکیمیه وارد شده و کالاهای موجود در این فروشگاه را مورد سرقت قرار دادند.

به گفته مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني شهر تهران پمپ بنزين هاي حكيميه، خاقاني، پيروزي، مسعوديه، ايران پارس، جشنواره، كميل، چهارراه تيرانداز، شريعتي تقاطع معلم، يافت آباد تقاطع شهرك وليعصر، خيابان كرمان و خيابان قزوين دچار حريق شدند.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 7 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

روز بعد: شهرها خلوت، پمپ ها شلوغ

اولين شب سهميه بندي خشونت آميز و پر ضد و خورد بود. در جاي جاي تهران درگيري بين مردم و مردم و مامورين و مردم رخ داد. تعداد زيادي پمپ بنزين به آتش كشيده شدند. همچنين چندين بانك، فروشگاه بزرگ، اداره و… در تهران و ديگر شهرستانها از جمله اصفهان، مشهد، شيراز و… تخريب شدند. . . .

بازار ماشین و ملک «زیر و رو» شد . . .

گزارش بلومبرگ از:اعتراضات به دنبال سهميه بندي بنزين . . .

گزارش لوموند از اعتراض رانندگان:سهميه بندي بدون برنامه ريزي . . .

سهميه بندي بنزين به خشم ايرانيان دامن زد . . .


طنز بنزین بازی ا.راهيم نبو.


ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 7 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

پمپ‌ بنزین‌ها طعمه آتش شد – نخستین واکنش‌ها به جیره‌بندی

آفتاب: خبرهای دریافتی از تهران و شهرستان‌های مختلف از به آتش کشیده‌شدن چندین پمپ بنزین توسط معترضان خشمگینی حکایت دارد که اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین، واکنش تند آنان را برانگیخته‌است. در حالی‌که اخبار غیررسمی از به آتش کشیده‌شدن 16 پمپ بنزین در نقاط مختلف تهران حکایت دارد، رئیس انجمن جایگاهداران استان تهران به آتش کشیده‌شدن حداقل پنج پایگاه بمب بنزین را تائید کرده است.

مدير روابط عمومي آتش‌نشاني تهران خبر داد:شديدترين آتش‌سوزي در پمپ‌هاي بنزين حقاني و حكيميه از ميان 12 حريق وقوعي

به گفته تشكر، بزرگترين آتش‌سوزي شب گذشته در پمپ‌هاي بنزين حكيميه و حقاني رخ داد، اما بر اساس گزارش‌ها در پمپ‌هاي بنزين پيروزي، مسعوديه، ايرانپارس، جشنواره، كميل، چهارراه تيرانداز، شريعتي تقاطع معلم، يافتآباد چهارراه شهرك وليعصر (عج)، رسالت ــ خيابان كرمان و قزوين ــ‌ خيابان شبيري نيز آتش‌سوزي به وقوع پيوسته بود.

نماينده مردم ايلام در مجلس:نمي‌توان تمام حوادث شب گذشته را به اراذل و اوباش و يا مخالفان نظام نسبت داد

تمدن: تروريست‌ها و دلارهاي آمريكايي مسبب اتفاق‌هاي شب گذشته بوده‌اند

بنزين 700 تومانی به بازار آمد

گزارشي از وضعيت شهرستان‌هاي كشور پس از اعلام سهميه‌بندي‌ بنزين

بازتاب جهانی سهمیه بندی ناگهانی بنزین و بحران در تهران

در همین حال رادیو دولتی ایران در ساعات آغازین روز چهارشنبه اعلام کرد: چندین پمپ بنزین هدف حمله «خرابکاران» قرار گرفت اما تعداد پمپ بنزین های خسارت دیده یا سایر جزئیات را ارایه نکرد.این خبرگزاری نوشت: «به گفته شاهدان پس از اعلام ناگهانی اجرای طرح سهمیه بندی جوانان خشمگین ایرانی به یک پمپ بنزین در تهران حمله کردند و یک خودرو را به آتش کشیدند.»

ضرب و شتم خبرنگاران و عكاسان در پمپ بنزين هاي تهران

در همين حال نيروي انتظامي از ظهر امروز هر گونه تصوير برداري و فيلمبرداري از پمپ بنزين ها را براي رسانه هاي مختلف داخلي و خارجي ممنوع اعلام كرد .

عضو کمیسیون انرژی: سهمیه‌ تعیین شده ناعادلانه است

حداد:‌ تولد هر نوزاد با چرک و خون همراه است – سهمیه‌بندی برای ملت ایران مبارک باشد

حدادعادل:مجلس مصمم به ياري دولت در اجراي سهميه‌بندي بنزين است

اعتراض تاكسي بار‌ها، موتوري‌ها و آژانسي‌ها:سهميه‌بندي بنزين به اين شكل كار ما را مشكل مي‌كند

باآغازسهميه‌بندي بنزين؛تاكسي‌داران دوگانه‌سوز:با‌٢ليتربنزين چه تعداد مسافرجابجا كنيم؟مديرعامل تاكسيراني تهران:ازميزان سهميه شوكه شدم/تمام خطوط داراي مشكل‌اند

نارضایتی نیروی انتظامی از نحوه اعلام جیره‌بندی

اعتراض نمايندگان به اجراي سهميه‌بندي بنزين

رييس كميسيون انرژي مجلس:اين روش سهميه‌بندي بنزين دوام نمي‌آورد و عمرش كوتاه است

تذكر نديمي به بررسي نشدن طرح ‌٣ فوريتي توقف سهميه‌بندي بنزين – باهنر: طرح خط خوردگي زيادي دارد؛ اصلاح كنيد تا آن را بررسي كنيم

ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 7 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

بحران در سطح شهر

سهمیه بندی بنزین شبانه اعلام شد

ادامه مطلب

+ نوشته شده در چهارشنبه 6 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

دولت نهم و مجلس هفتم هر دو اصولگرا هستند

بحث بنزین آیینه تمام نمای مدیریت اصولگرایان در دولت و مجلس

البته یادتون باشه که خاتمی با زن ها دست میده

در خبرهای مربوط به بنزین توجه کنید به اینکه:

  1. این اصولگرایان با هم هماهنگ هستند
  2. این اصولگرایان اول عمل میکنند بعد فکر میکنند
  3. این اصولگرایان کارشناسانه عمل میکنند
  4. این اصولگرایان خیلی مخلصانه کار میکنند
  5. حرف الکی نمی زنند

لینک ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب

+ نوشته شده در شنبه 2 تیر1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

عزاداران دیکتاتور! / (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

در میان شادی عمومی از اعدام جنایتکاری که دو دهه متمادی منطقه را به آتش و خون کشید، اما بودند افرادی که در سوگ صدام نشستند! این افراد نه خانواده وی و حتی اعضای فراری حزب بعث عراق که مردمانی بودند که دیکتاتور عراقی را نماد عرب‌گرایی می‌دانستند و در روزگاری که از غرور عربی حاکمانشان چیزی نمانده‌است صدام را قهرمان مبارزه با غرب و ایستادگی در برابر قدرتمندان تلقی می‌کردند.
گزارش حاضر نگاهی دیگر دارد به اعدام صدام؛ آنان که در سوگ دیکتاتور گریستند!

حماس و اقامه مجالس عزاداری برای پسران صدام و خود صدام و زرقاوی:

ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه 15 شهریور1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

این گزارش ناگفته هایی از زندگی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و آخرین 48 ساعت پیش از اعدام وی از زبان یکی از وکلای مدافع وی را بازگو می کند.

فوزی درمورد آخرین دیدار خود با صدام می گوید: وارد اتاق صدام شدیم و پس از سلام علیک به او خبر دادیم که حکم اجرا خواهد شد و وی گفت به همین دلیل چند ساعت پیش رادیو را از من گرفتند و من شک کردم که خبری است که نمی خواهند من بفهمم.
فوزی به نقل از صدام گفت: پیش از اعدام یک پزشک آمریکایی آمد و گفت آیا به قرصهای آرام کننده نیاز داری و من به او گفتم به این چیزها نیاز ندارد .

لینک این مطلب در سایت بالاترین:

http://balatarin.com/permlink/2009/2/28/1527910

لینک ادامه مطلب را ببینید

ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه 21 خرداد1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

آقاي ده‌نمکي، فیلم آدم برفی یادت میاد (از آرشیو وبلاگ قبلی‌ که در بلاگفا مسدود شد)

آقاي ده‌نمکي، فیلم آدم برفی یادت میاد

. . . اما سخنان ديگران هم شنيدني بود: حرف و دعاي حکيمانه پرويز پرستويي که براي همگان از خداوند شکيبايي و تحمل مسالت کرد، و شادي مجري (به گمانم آقاي پاکدل) از اينکه مسعود ده‌نمکي زبان سينما را براي بيان حرف‌ها و دغدغه‌هاي خود برگزيده است.

سخن روشن و پوست‌کنده اينجانب اين است که در چنين انديشه‌اي چه تغيير و تحولي رخ داده و آيا اگر امروز کارگردان اخراجي‌ها اين قدر بامزه و هنرمند شده که انبوهي از بينندگان فيلم را مي‌خنداند، بايد او را در مقام گرداننده نشرياتي فراموش کنيم که بي‌محابا و بدون رعايت هيچ يک از موازين اخلاقي مخالفان خود را مورد تاخت و تاز قرار مي‌داد و کسي هم در خيال خود راه نمي‌داد که از او و يارانش جايي شکايت برد. البته در اين مورد اگر بر فرض هم تغييراتي رخ داده باشد، يک چيز عوض نشده و آن تندخويي و عصبانيتي است که از وجوه مميزه ده‌نمکي است. نمي‌دانم تا چه حد بايد مدرن شدن او را باور کنم.

آيا در اين تفکر هنوز مي‌خواهند کت را روي پيراهني بپوشند که روي شلوار انداخته‌اند؟ ده‌نمکي‌هاي ديروزکه با ديدن جواني با سر و وضع آنچناني خشمگين مي‌شدند و اول در صفحه مياني روزنامه خود عکس بزرگي از فرد يا افراد خاطي را مي‌زدند و بعد بدون معطلي حکم صادر مي‌کردند و به اجراي حکم نيز مي‌پرداختند. اگر آن روز كس ديگري يک‌صدم شوخي‌هاي تند و نيشدار اخراجي‌ها را مطرح مي‌کرد، آقا مسعود و يارانش چه مي‌کردند. نمي‌دانم از آن مجموعه رويدادهاي عجيب و غريبي که برخي انجام مي‌دادند، ده‌نمکي بزرگوار و منصف مسووليت کدام يک را و تا چه اندازه‌اي بر عهده مي‌گيرد. آيا اصلاً آن کارها را هنوز درست مي‌داند؟

ولي خودمانيم عجيب مردمي هستيم، بزرگوار و فراموشکار. ديروز دشناممان مي‌دادند و مي‌زدند، امروز برايشان هورا مي‌کشيم و در ميان کف و سوت‌هاي ما قدر مي‌بينند و بر صدر مي‌نشينند و صد البته جاي ناز خود و اظهار نياز ما را نيز محفوظ مي‌دارند.

لینک این مطلب در سایت بالاترین:

http://balatarin.com/permlink/2009/4/9/1561994

ادامه مطلب

+ نوشته شده در دوشنبه 17 فروردین1388ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

آقا٬ نمیشه همون علی دایی برگرده

یادمه روز قبل مسابقه با قطر بچه های تیم ملی رو برده بودی سینه زنی و به دلیل مدیریت افتضاح تو در تیم ملی همه بازیکنان به شدت عصبی بودن در حدی که کریم باقری که یکی از با اخلاق ترین بازیکنان ملی ست در آن مسابقات چند بار با بازیکنان دیگر دگیرشد یادمه خودت با یکی از بچه های تیم ملی دست به یقه شده بودی اما حالا گویا قرار است باز مربی تیم ملی بشی. خوب٬ من میدونستم تو  نزدیکترین مربی به دولت نهم هستی که همواره از سیاستهای محمود احمدی نژاد دفاع کردی ولی اینو که اونا جرات کردن تو رو تو این وضعیت دوباره به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کند٬ نمی تونم باور کنم. هر چند خوب میدونم احمدی نژاد و دوستانش خیلی وقیح هستند ولی بازم انتخاب تو به عنوان سر مربی تیم ملی برام مثل یه شوخی تهوع آوره.

کی باورش میشه «مایلی کهن سرمربی تیم ملی شد»

تصویری از محمد مایلی کهن در کمپین تبلیغاتی محمود احمدی نژاد قبل از انتخابات نهم:

لینک این مطلب در سایت بالاترین:

https://balatarin.com/permlink/2009/4/6/1559065

+ نوشته شده در دوشنبه 17 فروردین1388ساعت توسط جاسم جباری | // 6 نظر

دیگه چماق دار الله کرم نیست٬ سینما هم آتیش نمیزنه !!

+ نوشته شده در یکشنبه 26 آبان1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

مجيد مجيدي: رهبر انقلاب سينماي ايران را نجات داد (تاريخ انتشار: ۱۶:۰۰ – ۲۰ مهر ۱۳۸۷)

و اما خیلی زود از این خود شیرینی نتیجه گرفت:

(بدبخت ما که تو مملکتمون مردم اینجوری بالا میرن)

. . . شبكه دو سیما در حالی كه فیلم «آواز گنجشك‌ها» ساخته مجید مجیدی روی اكران سینماهای كشور است، مستند مفصل یك‌ساعته‌ای از پشت‌صحنه آن پخش‌كرد و نوع رایگان و بی‌مشابهی از رپرتاژ آگهی برای یك فیلم را به‌نمایش گذاشت. اقدامی كه برای فیلم‌های دیگر سینمای ایران، با هر میزان اهمیت و افتخارآفرینی برای كشور و…، حتی یك بار هم رخ نداده‌است.  . . .

ادامه مطلب را حتما بخوانید

ادامه مطلب

+ نوشته شده در پنجشنبه 2 آبان1387ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

تلنگری جدی به خالق اخراجی ها

برادر گرامی، آقای مسعود ده‌نمکی. . .مسعود جان! شنیدم که در یک مصاحبه تلویزیونی گفتی که ما «انقلاب کردیم و جنگ کردیم… ». خواهش می‌کنم همین جا ترمز کن و از خودت سؤال کن که در هنگام انقلاب چند ساله بودی؟ اگر یادت نمی‌آید، بگذار من به تو کمک کنم. تو متولد 1349 هستی و در سال 57، هشت ساله بودی. بله درست است؛ هشت ساله! و اگر خیلی باهوش و بااستعداد بوده باشی، در این سال، کلاس دوم دبستان بوده‌ای و مثل هر پسربچه هشت ساله‌ای، تازه یاد گرفته بودی که بند کفش‌هایت را ببندی و زنگ تفریح‌ها ساندویچ نان و پنیری را که مادرت برایت پیچیده بود بخوری.(. . .)

ضمنا حالا که تا اینجا آمدیم، بد نیست این را هم دوستانه بگویم که گهگاهی سابقه «فرماندهی»ات از دهانت می‌پرد. باور کن این ادعا دیگر خیلی ضایع است و برای برو بچه‌های جبهه و جنگ، چیزی جز مایه تفریح نیست. سال‌های آخر جنگ، در حد و اندازه و سابقه و روحیات تو، فرمانده؟ شوخی نکن مسعود جان!(. . .)مسعود جان، ‌من از آن منتقدان و روشنفکرانی که دایم به آنان متلک می‌گویی نیستم و هیچ بد نمی‌دانم که یک فیلمی «گیشه‌ای» و «بفروش» باشد. جانماز حزب‌اللهی بودن هم آب نمی‌کشم که از فعالیت بعضی هنرپیشه‌ها و بعضی اطوارها در فیلمت خون در رگم به جوش بیاید، ولی به خود حق می‌دهم فقط این سؤال را بپرسم که آیا تو همانی که گیشه داشتن فیلم‌ها (آن هم در حد «آژانس شیشه‌ای»!) را مذموم می‌دانست؟ و همانی که گروهت شیشه بعضی سینماهایی که «آدم‌برفی» را نمایش می‌دادند، می‌شکستند؟

اگر همانی، که این «اخراجی‌ها» با بازی (و تا حدودی کارگردانی!) عبدی و شریفی‌نیا و حیایی با تو چه نسبتی دارد؟ و اگر همان نیستی، چرا اینقدر اصرار می‌کنی که تغییر نکرده‌ای و اصرار داری که راه مخملباف (بلاتشبیه!) را نخواهی رفت؟ و اگر در اثر گذشت زمان، مثل بسیاری آدم‌های دیگر، ‌معقول‌تر شده‌ای و تصمیم گرفته‌ای که راه فرهنگی و انسانی‌تری را انتخاب کنی، پس چرا مثل چماق‌کش‌ها سیمرغت را پس زدی و الان هم مواضع نامربوط می‌گیری؟(. . .)

برادرم، فیلمی ساخته‌ای، فروش هم رفته، کسی هم مزاحمت نیست، دیگر چه اصراری داری اشک بریزی و بگویی که «مجید سوزوکی» یکی بوده از بچه‌های تحت فرماندهی تو در جبهه؟ که آن وقت یکی مثل من مجبور شود حرص بخورد و با خودش بگوید: کسی که حال و هوای یک منطقه نظامی را آن‌طور توصیف می‌کند (اولین شب حضور بچه‌ها و برداشتن ماشین و گشت زدن و آواز خواندن و حال کردن و …!) اصلا به عمرش منطقه نظامی را دیده؟… چه برسد به باقی ماجرا!

+ نوشته شده در شنبه 29 اردیبهشت1386ساعت توسط جاسم جباری | // آرشیو نظرات

رفتار سوال برانگیز نیروی انتظامی

آیا با هیچ منطقی میتوان از این رفتار دفاع کرد؟

در لزوم مبارزه با اراذل و اوباش جای هیچ تردیدی نیست اما به چه قیمتی؟

به قیمت لگدمال شدن قانون و حتی انسانیت! ! !

در اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ، دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. » طبق اين اصل مجرمي كه به دليل ارتكاب جنايت محكوم و زنداني گرديده است نيز نبايد هتك حرمت و حيثيت شود و به قول رهبر فقيد انقلاب اگر در حالي كه قاتلي را پاي چوبه دار مي‌برند از سوي كسي مورد اهانت قرار گرفت بايد اجراي حكم متوقف شود تا فرد اهانت كننده مجازات گردد.

هنگامي كه دستگاه‌هاي مسئول و پاسدار قانون به همين صراحت و آشكارا قوانين اساسي و عادي را پايمال مي‌كنند چگونه مي توان انتظار داشت اراذل و اوباش پايبند قانون باشند؟

چگونه مي توان تصاوير ضرب و شتم و تحقير يك موجود انساني (ولو شرور و اوباش) را براي جامعه به نمايش گذاشت و آن را عادي و قساوت را تزريق كرد؟
هيچكس مخالف برخورد با اين پديده ناهنجار نيست اما در حاليكه امكان بازداشت و محاكمه و مجازات آنها بدون جنجال و اين نمايش‌هاي مخرب وجود دارد پرسش‌ها و شائبه‌هاي فراواني درباره دلايل اتخاذ اين روش پديد مي‌آيد از جمله اينكه آيا واقعا هدف غايي سركوب اشرار است؟ يكي از سياستمدارن اوايل انقلاب مي‌گفت كارهاي بد را با بكار بردن عليه آدم‌هاي خوب آغاز نمي‌كنند و براي اينكه مشروعيت و مقبوليت يابد آن را عليه آدم‌هاي بد بكار مي‌برند مثلاً اگر چماقداري عليه افراد موجه انجام شود جامعه آن را طرد مي‌كند اما اگر عليه اشرار بكار رود وجامعه بپذيرد اندك اندك تبديل به هنجار مي گردد وسزانجام عليه اشخاص موجه وحتي عليه كساني كه خود در ابتدا اين روش‌ را تجويز كردند بكار مي رود.} اوباش ستيزي روزهاي اخير براي نگارنده يادآور خاطره‌اي از اوايل دهه هفتاد بود و به همين سبب نگراني او را برانگيخت . قتل‌هاي زنجيره‌اي در دهه هفتاد با ربايش و سركوب و قتل و ترور اراذل و اوباش و كساني كه موجبات مزاحمت براي نواميس و امنيت مردم را فراهم كرده بودند آغاز شد.گروهي كه ارتكاب اين ربايش ها و قتل ها برايشان عادي شده بود ديگر فرقي نمي‌كرد كه نفر بعدي اوباش باشد يا پوينده و مختاري با فروهر و همين گروه بودند كه با همان روش دست به جنايت عليه اينان زدند.}

………………………………………………..

زدن آدمها با دستان بسته کجایش شبیه رافت اسلامی است!

مهرورزی با لات و لوت ها آنهم از نوع نیروی انتظامی

این هم یک عکس عمودی از لطافت نقابداران سیاه پوش

همان صحنه از یک زاویه دیگر. عجب نمایشی

فرستادن مجرمین به صندوق عقب به دلیل کمبود امکانات است نه خدای نکرده قصاوت و سنگدلی

به خواندن ادامه دهید